Prof. Marcin Pałys, rektor UW został wybrany do zarządu European University Association. EUA zrzesza ponad 800 uczelni z 48 krajów, ma kluczową rolę w procesie bolońskim i wpływa na polityki unijne dotyczące szkolnictwa wyższego, badań i innowacji.

Wybory nowego przewodniczącego oraz członków zarządu odbyły się w trakcie dorocznej konferencji EUA, która rozpoczęła się wczoraj na Uniwersytecie Sorbońskim i potrwa do piątku. W programie oprócz wyborów przewidziano spotkanie zarządu (Board), rady (Council) oraz zgromadzenia ogólnego stowarzyszenia (General Assembly). Odbędą się także trzy tematyczne sesje plenarne: „Universities as key players in innovation”, Fostering new generations of innovators”, „Building partnership”.

 

Profesor Pałys aktywnie angażował się w działania EUA, był m.in. członkiem Grupy Eksperckiej RIS3. W latach 2011-2013 pełnił też funkcję eksperta External Advisory Group dla inicjatyw flagowych Komisji Europejskiej (FET Flagship projects).

 

O stanowisko przewodniczącego starało się 2 kandydatów, o wejście do zarządu 7 (lista kandydatów). Wyboru dokonuje zgromadzenie generalne.

 

W skład zarządu EUA wchodzi prezydent oraz 8 członków, w tym dwóch wiceprezydentów. Wszyscy są obecnymi lub byłymi rektorami uczelni członkowskich stowarzyszenia. Rada spotyka się przynajmniej 3 razy w roku i jest odpowiedzialna za kształtowanie polityki stowarzyszenia i planowanie jego działań. Kadencja członków trwa 4 lata.

 

Informacja o wynikach wyborów na stronie EUA >>