Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich przyjęła stanowisko w sprawie strajku środowiska nauczycielskiego. „KRASP popiera postulaty środowiska nauczycieli i podjęte przez to środowisko działania zmierzające do realizacji tych postulatów” napisano w dokumencie.
Stanowisko KRASP w sprawie strajku środowiska nauczycielskiego

 

Dokument pdf na stronie KRASP