Uniwersytet Warszawski jest jedną z 9 uczelni europejskich omówionych w raporcie „The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems” dotyczącym działań uczelni na rzecz rozwijania innowacyjności. Publikacja została przygotowana przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), którego UW jest członkiem.

Raport dotyczy tego, w jaki sposób uniwersytety mogą wzmacniać ekosystemy na rzecz innowacyjności, w dobie społecznych i ekonomicznych wyzwań dynamicznie zmieniającego się świata. Publikacja stanowi pogłębione studium przypadku 9 europejskich uczelni: Uniwersytetu Aalto (Finlandia), Uniwersytetu Masaryka (Czechy), Uniwersytetu Sorbońskiego (Francja), Politechniki w Eindhoven (Holandia), Uniwersytetu Technicznego w Monachium (Niemcy), Uniwersytetu w Manchester (Wielka Brytania), Uniwersytetu Technologicznego w Katalonii (Hiszpania), Uniwersytetu w Minho (Portugalia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W raporcie wiele uwagi poświęcono nauczaniu projektowemu. Jednym z przykładów takiego podejścia są działania podjęte przez Wydział Fizyki UW. – Wydział Fizyki organizuje projekty, których celem jest rozwinięcie potencjału kreatywnego i wzmacnianie niezależnego myślenia. Studenci mierzą się z problemami, które muszą rozwiązać samodzielnie. Dla nich samych jest to ważne, że mogą ten proces współtworzyć – czytamy w opracowaniu.

 

Publikacja porusza także kwestie dotyczące znaczenia rozwoju infrastrukturalnego uniwersytetów:  – UW zwraca szczególną uwagę na ten obszar, biorąc pod uwagę dynamikę zmian społecznych na uczelni i znaczenie infrastruktury w ułatwianiu tych zmian – podkreślono. Inwestycje na UW związane są z realizacją programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

 

Raport został przygotowany przez European University Association (Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów), którego UW jest członkiem. EUA to instytucja, która składa się z ponad 800 uniwersytetów oraz krajowych konferencji rektorów z 48 państw. EUA odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim i ma wpływ na polityki unijne dotyczące szkolnictwa wyższego, badań czy innowacji.

 

Premiera raportu miała miejsce 8 marca. W lutym na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się organizowane przez EUA European Learning & Teaching Forum, poświęcone tematyce efektywnego kształcenia i nauczania. Relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie UW.

 

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie EUA.