5 lipca zakończyły się zapisy na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie i część pozostałych studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Kandydaci poznają wyniki rekrutacji 19 lipca.

Na Uniwersytecie Warszawskim można studiować kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, a także interdyscyplinarne i w całości prowadzone w języku angielskim. W sumie ponad sto propozycji. Pełna lista studiów dostępnych w roku akademickim 2021/2022 na UW znajduje się na stronie IRK, gdzie można zapoznać się z opisami poszczególnych kierunków, zasadami kwalifikacyjnymi czy zarysem programów studiów.

 

W tegorocznej ofercie edukacyjnej znajdują się nowe kierunki, m.in.: chemia jądrowa i radiofarmaceutyki, nanoinżynieria, sztuka pisania. Więcej informacji o nowych kierunkach >>

 

19 lipca kandydaci na studia poznają wyniki rekrutacji. W rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Na niektórych kierunkach będą prowadzone dodatkowe egzaminy wstępne (tzw. sprawdziany predyspozycji). Są to: architektura przestrzeni informacyjnych; indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (stacjonarne); informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; logopedia ogólna i kliniczna; Psychology – studia w języku angielskim (jednolite magisterskie); publikowanie współczesne oraz socjologia.

Terminy rekrutacyjne:

5 lipca: ostatni dzień rejestracji w systemie IRK,

6 lipca: ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych,

9 lipca: ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów,

13–16 lipca: dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów), a także w przypadku kandydatów z zagranicy egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego

19 lipca: ogłoszenie wyników rekrutacji. Kandydat będzie mógł je zobaczyć na swoim koncie rejestracyjnym w systemie IRK, w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

Dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia będą przyjmowane w kilku terminach, od 20 do 30 lipca. Kolejne terminy przyjmowania dokumentów na poszczególnych kierunkach studiów – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc – będą wyznaczać komisje rekrutacyjne. Po wyczerpaniu listy rezerwowej istnieje możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji we wrześniu.

 

Pełny harmonogram rekrutacji >>

Informacje na temat wymaganych dokumentów >>

 

Rekrutacja na pozostałe studia

Terminy rekrutacji na pozostałe studia, w tym na część studiów w języku angielskim oraz studiów niestacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, na których nie obowiązuje ww. harmonogram, a także na studia II stopnia określone zostały dla poszczególnych kierunków studiów w zał. nr 4 do uchwały Senatu UW.