Kandydaci zainteresowani studiami na Uniwersytecie Warszawskim mogą się na nie zapisać poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Rejestracja na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie i część pozostałych studiów trwa do 5 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone 19 lipca.

Rejestracja na studia odbywa się elektronicznie. Aby zapisać się na wybrany kierunek studiów, należy założyć konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, a następnie wprowadzić podstawowe dane, wybrać kierunek i dokonać opłaty rekrutacyjnej. Szczegóły, jak krok po kroku przebiega rekrutacja, znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji >> oraz na uniwersyteckim kanale YT:

 

Na Uniwersytecie Warszawskim można studiować kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, a także interdyscyplinarne i w całości prowadzone w języku angielskim. W sumie ponad sto propozycji. Pełna lista studiów dostępnych w roku akademickim 2021/2022 na UW  znajduje się na stronie IRK, gdzie można zapoznać się z opisami poszczególnych kierunków, zasadami kwalifikacyjnymi czy zarysem programów studiów.

 

W tegorocznej ofercie edukacyjnej znajdują się nowe kierunki, m.in.: chemia jądrowa i radiofarmaceutyki, nanoinżynieria, sztuka pisania. Więcej informacji o nowych kierunkach >>

 

W rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Na niektórych kierunkach będą prowadzone dodatkowe egzaminy wstępne (tzw. sprawdziany predyspozycji). Są to: architektura przestrzeni informacyjnych; indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (stacjonarne); informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; logopedia ogólna i kliniczna; Psychology – studia w języku angielskim (jednolite magisterskie); publikowanie współczesne oraz socjologia.

Terminy rekrutacyjne:
  • 5 lipca: ostatni dzień rejestracji w systemie IRK,
  • 6 lipca: ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych,
  • 9 lipca: ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów,
  • 13–16 lipca: dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów), a także w przypadku kandydatów z zagranicy egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego
  • 19 lipca: ogłoszenie wyników rekrutacji. Kandydat będzie mógł je zobaczyć na swoim koncie rejestracyjnym w systemie IRK, w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

Dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia będą przyjmowane w kilku terminach, od 20 do 30 lipca. Kolejne terminy przyjmowania dokumentów na poszczególnych kierunkach studiów – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc – będą wyznaczać komisje rekrutacyjne. Po wyczerpaniu listy rezerwowej istnieje możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji we wrześniu.

 

Pełny harmonogram rekrutacji >>

Informacje na temat wymaganych dokumentów >>

 

Terminy rekrutacji na pozostałe studia, w tym na część studiów w języku angielskim oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, na których nie obowiązuje ww. harmonogram, a także na studia drugiego stopnia określone zostały dla poszczególnych kierunków studiów w zał. nr 4 do uchwały Senatu UW.