40 studentów Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2021/2022.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia sportowe. W tym roku zgłoszono 944 wnioski. Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu 432 stypendiów, z tego: 404 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 28 stypendiów za osiągniecia artystyczne.

 

40 wyróżnionych studentów studiuje na Uniwersytecie Warszawskim. Wśród laureatów stypendium z UW najwięcej osób kształci się na kierunkach: prawo (7), fizyka (5), biotechnologia (4).

 

Zgłoszone wnioski były oceniane przez zespół doradczy złożony z 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.

 

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki w roku akademickim 2021/2022 wynosi 17 tys. zł.

 

Lista laureatów stypendium MEiN dostępna jest na stronie MEIN: https://www.gov.pl