Zespół kierowany przez dr hab. Małgorzatę Dragan z Wydziału Psychologii UW przeprowadził ankietę internetową dotyczącą zdrowia psychicznego w czasie pandemii koronawirusa. Naukowcy opublikowali raport wstępny z badania realizowanego w marcu i kwietniu.

W związku z koronawirusem niektóre osoby mogą odczuwać niepokój lub smutek, a gorsze samopoczucie może wpływać na różne obszary życia codziennego. Naukowcy z Wydziału Psychologii UW przeprowadzili ankietę internetową, której celem była analiza negatywnych skutków psychologicznych związanych z pandemią. Wnioski z badania zostały opublikowane w raporcie wstępnym na stronie Wydziału Psychologii.

 

Badanie ankietowe trwało od 25 marca do 17 kwietnia. 75% osób biorących udział w badaniu oceniło epidemię jako stresujące wydarzenie i to właśnie rozprzestrzenianie się koronawirusa było najczęściej wskazywanym czynnikiem wywołującym stres. 66,3% ankietowanych zadeklarowało, że pracuje zdalnie. Jak wynika z raportu wstępnego sytuacja zawodowa okazała się być głównym znaczącym stresorem towarzyszącym pandemii.

 

– Badanie pokazuje, że sytuacja epidemii COVID-19 wiąże się dla znacznej większości osób ze stanem nasilonego stresu. Ważne jest to, że nie jesteśmy sami, że inni znajdują się w podobnej sytuacji. W tym trudnym czasie warto mieć na uwadze hasło kampanii społecznej „Mind the Gap”: TAK dla dystansu fizycznego i solidarności społecznej, NIE dla dystansu społecznego i izolacji społecznej. Dbajmy o zdrowie psychiczne swoje i innych ludzi – podkreśla dr hab. Małgorzata Dragan z Wydziału Psychologii UW, kierująca pracami zespołu realizującego ankietę.

 

Raport wstępny obejmuje odpowiedzi 1390 osób. Jego pełna wersja dostępna będzie w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ankieta wpisuje się w najnowsze zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące prowadzenia badań na temat zdrowia psychicznego.

 

Wsparcie psychologiczne dla studentów i pracowników

Studenci i pracownicy UW mogą skorzystać ze wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej, które jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności Uniwersytetu. W okresie zmienionego trybu pracy uczelni, jednostka ta udziela bezpłatnych konsultacji terapeutycznych online. Na stronie CPP dostępne są także informacje o możliwości uzyskania wsparcia w innych placówkach: http://cpp.uw.edu.pl/