Grupa badawcza pod kierunkiem prof. Magdy Konarskiej z Międzynarodowej Agendy Badawczej ReMedy i Centrum Nowych Technologii UW opisała wyniki swoich badań w czasopiśmie Molecular Cell (online). Naukowcy omówili zmiany zachodzące w centrum katalitycznym spliceosomu. Wyjaśnili też niektóre elementy przebiegu katalizy splicingu i zasugerowali sposoby regulacji tego procesu.

Splicing to proces składania genów. Prowadzi on do wycięcia sekwencji niekodujących (intronów) z prekursorowego mRNA (pre-mRNA) i połączenia ze sobą sekwencji kodujących (egzonów). Błędy pojawiające się w czasie splicingu mogą wpływać w negatywny sposób na metabolizm komórki, apoptozę i cykl komórkowy, w niektórych przypadkach wywołując także proces nowotworzenia.

 

Badania opisane w artykule pokazały, że centrum katalityczne spliceosomu, składające się z cząsteczek RNA, ulega istotnym rearanżacjom, które nie były wcześniej obserwowane za pomocą wysokorozdzielczych technik mikroskopii krioelektronowej (cryo-EM). We wszystkich znanych strukturach cryo-EM spliceosomu centrum katalityczne pozostawało identyczne na każdym z etapów reakcji. Grupa profesor Magdy Konarskiej, wykorzystując genetykę drożdży i metody bioinformatyczne, wykazała, że centrum aktywne ulega istotnym zmianom. Ponadto, przeprowadzone badania pokazują, że zmiany stabilności centrum katalitycznego wpływają na wydajność reakcji splicingu, a w konsekwencji na regulację splicingu alternatywnego.

 

Badania, na podstawie których powstała publikacja, były realizowane w ramach Międzynarodowej Agendy Badawczej ReMedy – Regenerative Mechanisms for Health. ReMedy działa przy Centrum Nowych Technologii UW. Jest jednostką umożliwiającą współpracę badaczy z UW i Uniwersyteckiego Centrum Medycznego przy Uniwersytecie w Getyndze. Wiedza dotycząca procesów komórkowych i reakcji komórek na stres, wypracowana w ramach jednostki, ma pomagać w tworzeniu skuteczniejszych metod walki z chorobami neurodegeneracyjnymi i nowotworowymi.

 

Dane publikacji: Katarzyna Eysmont, Katarzyna Matylla-Kulińska, Agata Jaskulska, Marcin Magnus, Maria M. Konarska, Rearrangements within the U6 snRNA Core during the Transition between the Two Catalytic Steps of Splicing, 2019, Molecular Cell, DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2019.05.018. (Published online: June 19, 2019, In Press, Corrected Proof).