17 projektów z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało dofinansowanie w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki – HARMONIA 10 i SONATA BIS 8. Inicjatywy zgłoszone przez wydziały i jednostki UW dotyczą nauk humanistycznych, ścisłych oraz nauk o życiu. Łączna kwota przyznanych dla nich środków to ponad 19 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy HARMONIA 10, SONATA BIS 8 oraz MAESTRO 10. W konkursie SONATA BIS, NCN już po raz ósmy dofinansowało projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. W ramach konkursu HARMONIA, który zostanie  w tym roku połączony z konkursem OPUS, po raz dziesiąty i zarazem ostatni dofinansowane zostały projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

 

W obu konkursach do NCN zgłoszono 557 wniosków, z których komisja konkursowa wybrała 137 projektów. Całkowita kwota przyznanych środków to prawie 213 mln złotych. Nagrodzone projekty z UW zostały zgłoszone przez wydziały: Matematyki, Informatyki i Mechaniki (4); Fizyki (2 w tym jeden we współpracy z Obserwatorium Astronomicznym UW); Chemii (1); Nauk Ekonomicznych (2); Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (1), Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (1), Psychologii (1), oraz jednostki uniwersyteckie: Centrum Nowych Technologii (2), Ośrodek Badań nad Migracjami (1), Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego (1) oraz Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca (1).

 

Do konkursu HARMONIA 10  zgłoszono 206 wniosków, z których 52 otrzymają finansowanie w wysokości 40 mln zł. W tej kategorii znalazło się 10 projektów z UW, dofinansowanych łącznie na kwotę ponad 6,2 mln złotych. Wyróżnione projekty należą do trzech różnych paneli obejmujących poszczególne dziedziny nauki: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu. Projekty dotyczą m.in. takich obszarów jak: migracje, archeologia śródziemnomorska, biologia obliczeniowa, matematyka, fizyka oraz chemia.

 

Z kolei w ramach konkursu SONATA BIS finansowanie o wartości niemal 173 mln zł otrzyma 85 z 351 zgłoszonych projektów. 7 projektów z list rankingowych tego konkursu to inicjatywy zgłoszone przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego w dwóch panelach: nauki humanistyczne oraz nauki ścisłe. W tej pierwszej kategorii dofinansowane projekty związane są z takimi dziedzinami jak: mikroekonomia, psychologia dziecięca, polityka miejska oraz rynek pracy. W kategorii nauk ścisłych wyróżnione przedsięwzięcia dotyczą zagadnień katalizatorów, przewodników jonowych oraz nieskończoności w informatyce. Łącznie projekty z UW uzyskały finansowanie w kwocie blisko 13 mln złotych.

 

Wnioski konkursowe można było przesyłać od czerwca do września zeszłego roku. W ocenie brano m.in. pod uwagę poziom naukowy badań lub działań przewidzianych do realizacji oraz nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny naukowej.

 

Lista wszystkich dofinansowanych projektów znajduje się na stronie NCN.