W ostatniej edycji Humboldt Research Award Fundacja im. Alexandra von Humboldta nagrodziła badacza z Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Jerzy Lewandowski z Wydziału Fizyki został doceniony za całokształt dotychczasowego dorobku naukowego.

Humboldt Research Award przyznawana jest zagranicznym naukowcom, zasłużonym na arenie międzynarodowej. Nominacje do nagrody mogą być zgłaszane wyłącznie przez akademików z Niemiec. Ośrodki badawcze na terenie tego kraju to miejsca, do których zapraszani są zwycięzcy nagrody w celu realizacji własnych projektów. Tym samym wypełniana jest jedna z głównych misji fundacji dążącej do wspierania międzynarodowej współpracy naukowców.

 

Na najnowszej liście laureatów znajduje się prof. Jerzy Lewandowski z Wydziału Fizyki UW. Obecnie jest kierownikiem Katedry Teorii Względności i Grawitacji w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Zajmuje się m.in. geometryczną teorią czarnych dziur i falami grawitacyjnymi w czasoprzestrzeni, a także ogólną teorią względności. Jest autorem licznych publikacji naukowych, a w 2016 r. otrzymał członkostwo The International Society on General Relativity and Gravitation.

 

Nominację prof. Jerzego Lewandowskiego zgłosił prof. Thomas K. Thiemann z niemieckiego Friedrich-Alexander-Universität. Dzięki Humboldt Research Award fizyk będzie realizował swój projekt badawczy we współpracy ze specjalistami w Niemczech.

 

Każdego roku niemiecka Fundacja im. Alexandra von Humboldta przyznaje ok. 100 nagród w kategorii Humboldt Research Award. Laureatami zostają badacze posiadający znaczące osiągnięcia w zakresie rozwoju własnej dyscypliny naukowej, a także objawiający potencjał proponowania kolejnych nowatorskich rozwiązań.

 

Więcej informacji o nagrodzie Humboldt Research Award>>