Uniwersytet Warszawski to największa uczelnia i najlepszy ośrodek naukowy kraju. Co roku w rekrutacji na studia na UW bierze udział około 35 tys. osób. Do wyboru są m.in. kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe i przyrodnicze, a także programy interdyscyplinarne i te prowadzone w języku angielskim. W marcu kandydaci na studia będą mieli szansę zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni na targach w Rzeszowie, Warszawie i Lublinie.

UW kształci na najwyższym poziomie. Studia są prowadzone na 21 wydziałach, w interdyscyplinarnych kolegiach oraz centrach i ośrodkach naukowo-dydaktycznych. Studenci mają zajęcia z najlepszymi naukowcami. Na Uniwersytecie pracuje ok. 3,8 tys. wykładowców, z których 750 ma tytuł profesora.

 

Kandydaci na studia mają do wyboru ponad 100 kierunków studiów humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, w tym:

  • indywidualne studia międzyobszarowe,
  • programy z elementami nauk medycznych oraz inżynierskie,
  • 26 programów nauczania w języku angielskim,
  • 29 kierunków prowadzonych wspólnie z zagranicznymi uczelniami.

W marcu przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego będzie można spotkać na różnych spotkaniach:

  • od 5 do 6 marca w Rzeszowie na Targach Edukacyjnych EDU SALON,
  • od 8 do 9 marca w Warszawie na XXXI Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYW,
  • od 14 do 15 marca w Lublinie na Targach Edukacyjnych.

Absolwenci uniwersytetu są cenieni na rynku pracy. Według badań prowadzonych przez uczelnię 94% osób z dyplomem UW znajduje zatrudnienie w ciągu roku od ukończenia studiów.

Informator dla kandydatów na studia 2019/2020

Pobierz pdf >>