Konsorcjum SUNRISE, do którego należy UW, otrzymało grant Komisji Europejskiej na projekt dotyczący zastosowania energii słonecznej w gospodarce cyrkularnej. Stworzona zostanie mapa drogowa dla badań mających na celu zamianę energii słonecznej w paliwo i inne produkty chemiczne o podwyższonej wartości. Będzie to alternatywa dla energii opartej na surowcach kopalnych. Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach programu Horyznont 2020.

SUNRISE to konsorcjum złożone z 20 partnerów pochodzących z 13 państw. Są wśród nich uczelnie, jednostki naukowe, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, m.in.: Uniwersytet Warszawski, Leiden University, University of Uppsala, French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), Italian National Research Council (CNR), European Energy Research Association, Siemens AG, Johnson czy Engie. Konsorcjum działa na rzecz stworzenia alternatywnych rozwiązań dla opartej na paliwach kopalnych gospodarki. Głównym założeniem jest wykorzystanie energii ze Słońca.

 

Partnerzy otrzymali roczny grant w wysokości 1 mln euro w konkursie Future and Emerging Technologies-Coordination and Support Action (FET CSA) realizowanym ze środków programu ramowego Horyzont 2020. Środki zostały przyznane w jednym z trzech głównych obszarów badawczych „energia, środowisko i zmiana klimatu”.

 

Gospodarka cyrkularna (gospodarka obiegu zamkniętego), ma być odpowiedzią na problem marnowania surowców i rosnącego zanieczyszczenia środowiska.

 

– Gospodarka światowa opiera się w ponad 85% na modelu gospodarki liniowej. Spalamy paliwa, głównie węgiel, ropę i gaz emitując do atmosfery nie tylko dwutlenek węgla, ale i inne związki chemiczne. To, co spalimy już się nie odnowi. SUNRISE proponuje gospodarkę cyrkularną – opartą na zamkniętym obiegu wody, tlenu i wodoru – tłumaczy dr hab. Joanna Kargul, kierownik Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych w CeNT UW, która razem z dr Renatą Solarską z Laboratorium Molekularnych Innowacji Słonecznych w CeNT zaangażowana jest w prace nad projektem.

 

Dzięki grantowi opracowana zostanie mapa drogowa dla badań podstawowych i wdrożeniowych. Badania te dotyczą zamiany energii słonecznej w paliwo i inne produkty chemiczne o podwyższonej wartości. Wytyczone zostaną szczegółowe cele i zaproponowane rozwiązania w długoterminowej perspektywie.

 

Członkowie SUNRISE dążą do mobilizacji środowiska naukowego, decydentów politycznych oraz samych społeczeństw.

 

– Chcemy połączyć siły umysłów i zaangażować przemysł. Pracujemy nad stworzeniem alternatywnej do opartej na surowcach kopalnych technologii w sposób czysty i odnawialny. Paliwo oraz substancje o podwyższonej wartości powstaną dzięki konwersji energii słonecznej – wyjaśnia dr hab. Joanna Kargul.

 

O projekcie SUNRISE można również przeczytać w artykule Nature „Europe’s next €1-billion science projects: six teams make it to final round”.