6 projektów koordynowanych przez naukowców z UW zostanie sfinansowanych w pilotażowym konkursie na projekty edukacyjne sojuszu 4EU+. W przedsięwzięcia zaangażowani będą studenci i doktoranci uczelni członkowskich.

W konkursie złożonych zostało ponad 50 wniosków. Finansowanie otrzyma 31 projektów, wpisujących sie w tematykę programów flagowych:

  • 8 dotyczy 1 programu flagowego: Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
  • 11 realizowanych będzie w ramach 2 programu flagowego: Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
  • 6 związanych jest z tematyką 3 programu flagowego: Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
  • 6 dotyczy 4 programu flagowego: Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

Wybrane inicjatywy różnią się pod względem fomy czy czasu trwania. Są wśród nich m.in. szkoły letnie i zimowe, kursy prowadzone online i w tradycyjny sposób oraz te, które przyczynią się do opracowania wspólnych programów studiów. Wszystkie projekty odnoszą się do współczesnych wyzwań i problemów, z jakimi mierzą się społeczeństwa europejskie. Skoncentrowane są na wiedzy opartej na badaniach, rozwijają kompetencje i umiejętności studentów sojuszu.

Przedsięwzięcia koordynowane / współkoordynowane przez naukowców z UW:
  • „Smart cities for ageing societies” – dr Grzegorz Kula z Wydziału Nauk Ekonomicznych (flagship 1),
  • „Plurality of Memories in Europe in a Global Perspective” – dr Nicolas Maslowski z Ośrodka Kultury Francuskiej (flagship 2),
  • „College of Central European Studies” – dr Nicolas Maslowski z Ośrodka Kultury Francuskiej oraz dr hab. Paweł Rodak z Wydziału Polonistyki (flagship 2),
  • „Dimension Francophone” – prof. Maciej Abramowicz z Wydziału „Artes Liberales” oraz dr Nicolas Maslowski z Ośrodka Kultury Francuskiej (flagship 2),
  • „Development of an innovative educational program for students concerning the methods of prevention and rules of conduct towards victims of gender-based mobbing and violence online course” – dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz oraz Agnieszka Łyś z Wydziału Psychologii (flagship 2),
  • „N-PROM: European Network for Psycholinguistic Research on Multilingualism and Multilingual Development–DIGITAL AND BLENDED LEARNING INITIATIVE” – dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic z Wydziału Neofilologii oraz dr Johannes Gerwien z Uniwersytetu w Heidelbergu (flagship 2).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie 4EU+ >>