28 naukowców z UW otrzyma środki na badania w ramach 3. edycji konkursu MINIATURA. 4 i 5 grudnia NCN ogłosiło kolejne listy rankingowe.

Granty w konkursie MINIATURA są przyznawane na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Badania wstępne, pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy lub konsultacyjny – to działania, które mogą zostać sfinansowane ze środków NCN w konkursie MINIATURA. Na ich realizację można otrzymać od 5 do 50 tys. zł. Pojedyncze czynności badawcze muszą być ukończone w ciągu maksymalnie 12 miesięcy. W konkursie mogą wziąć udział doktorzy, którzy uzyskali stopnień w 2007 roku i później.

 

Do tej pory NCN ogłosiło 5 list z nazwiskami osób, które otrzymają środki na sfinansowanie działań naukowych. Wśród nich jest 28 badaczy i badaczek z UW, reprezentujących różne dziedziny wiedzy, m.in. prawo, językoznawstwo, pedagogikę, informację naukową i bibliologię, fizykę, chemię, biologię. Poniżej znajdują się nazwiska pracowników UW, którzy otrzymali finansowanie działań naukowych w poszczególnych turach rozstrzygania wniosków przez NCN w konkursie MINIATURA 3 (zestawienia są prezentowane od najnowszych do najstarszych).

Rozstrzygnięcie z 4 grudnia:
 • dr Robert Birkholc, Wydział Polonistyki,
 • dr Anna Julia Dąbrowska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
 • dr Klaudia Dradrach, Wydział Fizyki,
 • dr Anna Drożak, Wydział Biologii,
 • dr Anna Działak-Szubińska, Wydział Neofilologii,
 • dr Takao Ishikawa, Wydział Biologii,
 • dr Wanda Józwikowska, Wydział Lingwistyki Stosowanej,
 • dr Ewelina Kiernozek, Wydział Biologii,
 • dr Lidia Lipińska, Wydział Biologii,
 • dr Karolina Łabędzka-Dmoch, Wydział Biologii,
 • dr Anna Mierzecka, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
 • dr hab. Adam Moniuszko, Wydział Prawa i Administracji,
 • dr Agnieszka Mroczek, Wydział Biologii,
 • dr Magdalena Paul, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
 • dr Iga Samól, Wydział Biologii,
 • dr Marek Smulczyk, Wydział Pedagogiczny,
 • dr Agata Wdowik, Wydział Polonistyki,
 • dr Dagmara Woźniakowska-Fajst, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
 • dr Łukasz Zinkiewicz, Wydział Fizyki.

 

Rozstrzygnięcie z 23 października:
 • dr Mohammed Al-Sarraf, Wydział Biologii,
 • dr Alina Awramiuk-Godun, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
 • dr Hanna Kędzierska, Centrum Nowych Technologii,
 • dr Konrad Kosicki, Wydział Biologii,
 • dr Julita Majczyk, Wydział Zarządzania,
 • dr Jarosław Pankowski, Wydział Biologii,
 • dr Katarzyna Sęktas, Wydział Chemii,
 • dr Monika Wojciechowska, Centrum Nowych Technologii.

 

Rozstrzygnięcie z 25 września:

 

 • dr Hanna Tomaszewska-Pękała, Wydział Pedagogiczny.

 

Pełne zestawienia są dostępne na stronie NCN.