Uniwersytet Warszawski zaprezentował wniosek, dzięki któremu zwyciężył w konkursie „Inicjatywa doskonałości” MNiSW i zyskał status uczelni badawczej. Zawiera on opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań.

16 grudnia na UW odbyła się uroczysta prezentacja wniosku Uniwersytetu Warszawskiego złożonego w konkursie „Inicjatywa doskonałości”. W spotkaniu uczestniczył wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

 

 

– Inicjatywa doskonałości na Uniwersytecie Warszawskim to inwestycja w ludzi – mówił w trakcie prezentacji wniosku prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Po pierwsze wniosek, który UW złożył w konkursie, był tworzony w sposób partycypacyjny i w jego pisaniu uczestniczyło około 150 osób, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracji. Po drugie został napisany tak, by odpowiadał na ambicje, wyzwania, potrzeby różnych grup naszej społeczności, zarówno pracowników, jak i doktorantów oraz studentów – wyjaśniał rektor i dodał, że we wniosku opisano aż 70 różnych działań, poczynając od środków na konkretne projekty naukowe, infrastrukturę badawczą, mobilność międzynarodową, przez szkolenia z kompetencji miękkich i narzędzia IT do zarządzania, aż po otwarcie przedszkola i punktów opieki nad dziećmi.

 

Cele i plany UW w ramach Inicjatywy doskonałości przedstawił dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, który zapowiedział, że do końca roku powstaną zespoły koordynujące priorytetowe obszary badawcze. Do końca marca projekt zostanie uruchomiony, a już w kwietniu ogłoszone zostaną pierwsze programy rekrutacji dotyczące poszczególnych zadań.

 

Nagrodzony wniosek UW

Wnioski w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oceniał międzynarodowy zespół złożony z 15 ekspertów. Każda uczelnia uczestnicząca w konkursie mogła otrzymać maksymalnie 40 punktów. Uniwersytet Warszawski otrzymał 36,5 punktu i zajął pierwsze miejsce. „Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że opisane we wniosku plany wpisują się w szersze i realizowane od pewnego czasu na Uniwersytecie Warszawskim inicjatywy strategiczne” – napisał jeden z recenzentów.

Na stronie www.uw.edu.pl/idub dostępne są:

(1) Opis celów działań w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu kształcenia,

(2) Lista planowanych działań,

(3) Analiza SWOT przygotowana na potrzeby programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Eksperci oceniający plany uniwersytetu podkreślali, że wskazane przez UW tematy badawcze są ściśle związane z globalnymi wyzwaniami. Zwracali również uwagę na mocne strony UW, takie jak dotychczasowe sukcesy naukowe, dobrze rozwinięta współpraca międzynarodowa oraz nowoczesna infrastruktura. Pozytywnie oceniono opisane we wniosku plany dotyczące wspierania rozwoju naukowego pracowników, doktorantów oraz studentów. Recenzenci zwrócili też uwagę, że podniesieniu potencjału badawczego uniwersytetu sprzyja proces zacieśniania współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

 

Nagranie video z prezentacji

Film o jednym z 5 priorytetowych obszarów badawczych