Trudności z nawiązywaniem nowych relacji, osamotnienie czy poczucie zagubienia w sytuacjach społecznych to tematy, które poruszać będą uczestnicy Klubu dla osób neuroróżnorodnych na UW. Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek od kwietnia do czerwca. Obowiązują zapisy.

4 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie Klubu dla osób neuroróżnorodnych organizowane przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW oraz Centrum Pomocy Psychologicznej. Wydarzenia mają być okazją m.in. do wspólnego spędzenia czasu i rozwoju kompetencji społecznych.

 

Spotkania Klubu przeznaczone są dla osób neuroróżnorodnych ze społeczności studenckiej i doktoranckiej. Będą one przyjmować różne formy: od kreatywno-artystycznej, przez samopomocową po warsztaty kompetencji społecznych.

 

W trakcie spotkań podejmowane będą takie tematy jak trudności z nawiązywaniem nowych relacji, osamotnienie czy poczucie zagubienia w sytuacjach społecznych. Klub ma być przede wszystkim przestrzenią integracji i miłego spędzenia czasu.

 

Wydarzenia w ramach Klubu dla osób neuroróżnorodnych będą prowadzone przez wolontariuszy ze społeczności UW pod opieką pracowników Centrum Pomocy Psychologicznej oraz Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu.

 

Spotkania odbywać się będą w CPP UW przy ul. Pasteura 7 na I piętrze w sali 106 w każdy czwartek od kwietnia do czerwca (oprócz dni wolnych). Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na najbliższe spotkanie prowadzone są przez formularz rejestracyjny.

 

Badania nad neuroróżnorodnością

Naukowcy z Wydziału Psychologii pod kierunkiem prof. Ewy Pisuli prowadzą projekt „A jak Autyzm 2024” dotyczący postrzegania osób w spektrum autyzmu w Polsce. Obserwują zmiany jakie zaszły w tym zakresie od momentu rozpoczęcia cyklu „A jak Autyzm” w latach 2021-2022. Raport prezentujący wyniki badań ma zostać opublikowany we wrześniu. Zespół prof. Pisuli jest także zaangażowany w badania doświadczeń rodziców z procesu diagnostycznego dzieci w spektrum autyzmu.

 

Szczegółowe informacje na temat Klubu dla osób neuroróżnorodnych oraz zasady rejestracji na spotkania można znaleźć na stronie Centrum Pomocy Psychologicznej.

W Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW działa Centrum Wsparcia Akademickiego oferujące pomoc studentom ze spektrum autyzmu. Więcej informacji o zadaniach Centrum można znaleźć na stronie BON UW.