„Podzielając radość i dumę z odzyskanej 99 lat temu niepodległości (…), Senat Uniwersytetu Warszawskiego dostrzega i jednocześnie z całą mocą potępia ksenofobiczne hasła i symbole, które pojawiły się na ulicach Warszawy podczas Marszu Niepodległości” – czytamy w uchwale przyjętej podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UW, które odbyło się 6 grudnia.

Senatorowie wezwali władze państwowe do podjęcia wszelkich działań, aby sytuacja, do której doszło podczas Marszu Niepodległości 11 listopada tego roku, nie powtórzyła się w przyszłości oraz aby zbliżające się obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę państwowości przebiegały w atmosferze szacunku wobec wszystkich. „Łącząca wszystkich obywateli Rzeczypospolitej – bez względu na ich narodowość, pochodzenie czy wyznanie – rocznica odzyskania niepodległości nie może być przez nikogo wykorzystywana do propagowania szowinizmu, ksenofobii i rasizmu” – podkreślono w uchwale.

 

W dokumencie przypomniano także, że przynależność do wspólnoty uniwersyteckiej powinna wiązać się z obroną wartości zapisanych w Misji uczelni. Są nimi m.in. respektowanie odmienności, poszanowanie godności osobistej innych, umiejętność współpracy niezależnie od różnic. „Dlatego apelujemy do studentów i pracowników Uniwersytetu, aby swym postępowaniem – zarówno na uczelni, jak i poza nią – dawali wyraz wierności wartościom łączącym naszą społeczność” – zwrócono się do wszystkich członków społeczności akademickiej.