Wydana przez Oxford University Press publikacja pt. „Urban Evolutionary Biology” to pierwsza naukowa książka definiująca i opisująca procesy ewolucyjne w mieście, które pojawiły się jako konsekwencje ludzkiej działalności oraz urbanizacji. Jej współredaktorką jest prof. Marta Szulkin z Centrum Nowych Technologii UW.

„Urban Evolutionary Biology” jest pierwszą naukową książką prezentującą proces ewolucji miejskiej. – Wypełnia ważną lukę badawczą o ewolucji dzikich organizmów w środowisku miejskim, opisując szybko rozwijającą się, nową dziedzinę badań ewolucyjnych. Rosnące tempo urbanizacji i rozwój badań związanych z urbanizacją na całym świecie oznacza, że zainteresowanie środowiskiem miejskim jako czynnikiem zmian ewolucyjnych gwałtownie rośnie – mówi prof. Marta Szulkin z Centrum Nowych Technologii UW (CeNT UW), współredaktorka książki.

 

Publikacja, zredagowana przez prof. Szulkin we współpracy z prof. Jasonem Munshi-South’em (University Fordham, Nowy Jork, USA) oraz dr Anne Charmantier (Instytut Badawczy C.N.R.S. w Montpellier, Francja), zawiera 16 rozdziałów napisanych przez ponad 40 autorów. 

 

Książka opisuje szerokie spektrum procesów ewolucyjnych zachodzących w wyniku ludzkiej działalności i urbanizacji. Można tu znaleźć m.in. studia przypadków dotyczące roślin, zwierząt oraz człowieka. Możliwość badania licznych gatunków zamieszkujących środowiska miejskie, a także zróżnicowane podejścia analityczne sprawiają, że ewolucja miast staje się wielodyscyplinarnym obszarem badań, wzbogacającym studia nad biologią ewolucyjną.

 

„Urban Evolutionary Biology” jest podręcznikiem naukowym skierowanym do studentów, doktorantów oraz naukowców zajmujących się biologią ewolucyjną, genetyką, behawiorem, fizjologią i ekologią środowisk miejskich. 

 

Więcej informacji o książce można znaleźć na stronie CeNT UW >>