Julia Łukasiak i Aleksandra Burdziej to doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego, które zdobyły dwa pierwsze miejsca w tegorocznej polskiej edycji konkursu „Ma thèse en 180 secondes”. Zadaniem uczestników było przedstawienie założeń i tematu swojej pracy naukowej w języku francuskim – tak, by prezentacja nie trwała dłużej niż trzy minuty.

„Mój doktorat w 180 sekund” to skierowany do doktorantów konkurs, w ramach którego uczestnicy przedstawiają po francusku tematykę swojej pracy naukowej. Prezentacja nie może trwać dłużej niż trzy minuty. Dozwolone jest wykorzystanie tylko jednego slajdu.

 

Ze względu na nadzwyczajne okoliczności spowodowane pandemią tegoroczna polska edycja odbyła się w trybie online. W konkursie wzięło udział dziewięcioro uczestników. Ich prezentacje w formie nagrań wideo były oceniane przez jury złożone m.in. z przedstawicieli ambasad Królestwa Belgii i Francji w Polsce, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej czy Polskiej Akademii Nauk. Swój głos mogła oddać również publiczność. 

 

Dwa pierwsze miejsca zajęły doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego:

I miejsce: Julia Łukasiak z Instytutu Romanistyki (opiekun naukowy: dr hab. Judyta Zbierska-Mościcka) – otrzymała miesięczne stypendium na pobyt naukowy we Francji, oferowane przez Ambasadę Francji

II miejsce: Aleksandra Burdziej z Instytutu Biochemii (opiekun naukowy: prof. Anna Szakiel) – otrzymała voucher Amazon o wartości 200€, oferowany przez Polską Akademię Nauk

 

Aleksandra Burdziej została także laureatką Nagrody Publiczności, zdobywając tym samym szansę wyjazdu na konferencję naukową w Europie, oferowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

 

Zwycięskie nagrania oraz dodatkowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW >>

 

Konkurs „Ma thèse en 180 secondes” organizowany jest od 2012 roku. Obecnie odbywa się w ponad 30 krajach. Polska edycja miała miejsce po raz drugi.

 

Nagrody ufundowane zostały przez partnerów wydarzenia: Ambasadę Francji w Polsce, Polską Akademię Nauk, kancelarię Wardyński i Wspólnicy oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Współorganizatorami konkursu są: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich “Plejada”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Instytut Francuski w Polsce.