Zespół badawczy z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW zakończył kolejny sezon wykopaliskowy w Albanii. Archeolodzy kontynuowali prace na stanowisku Szkodra-Bushati, gdzie w ubiegłym roku odnaleźli ruiny nieznanego wcześniej antycznego miasta.

W tym roku naukowcy odkryli kolejne odcinki szerokich na 3,5 m murów obronnych, wykonanych z dużych bloków kamieni – tzw. mury cyklopie oraz drugą bramę wjazdową do osady. Wstępnie przebadali również szczyt wzgórza wznoszącego się nad miastem, gdzie odkryli kamienną platformę wykonaną – podobnie jak mury – z monumentalnych bloków kamienia. Praca badaczy pozwoliła też na znalezienie tzw. dachówek korynckich, które poza Grecją są bardzo rzadko spotykane. Mogą one wskazywać, że w przeszłości istniała w tym miejscu reprezentacyjna budowla, której charakter trudno na razie określić.

 

Odnalezione liczne fragmenty ceramiki hellenistycznej, w tym luksusowej, zdobionej czarnym firnisem, powinny umożliwić określenie daty powstania i zniszczenia fortyfikacji.

 

Grupa badawcza z Ośrodka ustaliła ponadto, że w IV w. n.e. po długiej przerwie osadniczej część miasta została ponownie zasiedlona. Świadczą o tym odkopane liczne fragmenty importowanych amfor rzymskich i ceramika stołowa.

 

Z działalnością Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej można zapoznać się na stronie: http://www.novae.uw.edu.pl/.