W sumie 40 doktorantów i 55 studentów z UW będzie miało okazję wziąć udział w Szkołach Letnich finansowanych lub współfinansowanych ze środków Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Szkoły odbędą się w Polsce, na Ukrainie, w Tunezji oraz Izraelu.

Dla doktorantów Wydział Prawa i Administracji organizuje szkołę letnią pt. „Sędziowie, konstytucja i demokracja w państwie współczesnym”. Podczas zajęć z przedstawicielami różnych dyscyplin (m.in. prawnicy, filozofowie, socjolodzy) uczestnicy zgłębią kwestie debaty publicznej na temat następujących pojęć: konstytucja, demokracja, liberalizm, suwerenność, informacja prawna. Rozważana będzie też problematyka aksjologicznego uwarunkowania prawa czy rola sądownictwa międzynarodowego i krajowego w zakresie obrony praw człowieka. Ponadto, zaplanowano zajęcia z metodyki pisania artykułów naukowych o tematyce prawnej. Zajęcia poprowadzą m.in.: prof. Małgorzata Gersdorf, prof. Ewa Łętowska, dr Bohdan Zdziennicki, prof. Andrzej Wróbel, prof. Jacek Raciborski. Wykłady będą się odbywały na kampusie głównym UW przez 10 dni pomiędzy 10 a 25 czerwca.

Szczegółowe informacje >>

 

Doktoranci będą mogli też uczestniczyć w szkole organizowanej przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego. Szkoła pod nazwą „Migracje przymusowe – interwencje antropologiczne” odbędzie się w dniach 23-30 września i 26-27 października. Oprócz pogłębienia wiedzy o migracjach przymusowych, ich przyczynach i skutkach, uczestnicy zapoznają się z metodami badania migracji wymuszonych, stosowanymi w antropologii kulturowej i etnologii. Nabór do szkoły podzielony jest na etapy: w pierwszym – trwającym do 9 czerwca – mogą zgłaszać się stypendyści programu „Zwiększanie mobilności doktorantów UW”, drugi – w dniach 10-30 czerwca – przeznaczony jest dla wszystkich doktorantów, trzeci odbędzie się tylko w przypadku nieosiągnięcia w poprzednich etapach liczby uczestników koniecznej do uruchomienia szkoły. W szkole może wziąć udział maksymalnie 18 uczestników.

Szczegółowe informacje >>

 

Do 20 czerwca trwa nabór do szkoły letniej „Mustis 2019. Odkryć, opisać, zrozumieć: archeologia rzymskiego miasta”. W dniach 20-30 września będą mogli wziąć w niej udział studenci kierunków: archeologia, historia, historia sztuki, etnologia, filologia klasyczna, arabistyka, chemia, biologia, matematyka, informatyka i mechanika, geografia oraz geologia. Szkołę przy stanowisku archeologicznym w Mustis organizuje Wydział Historyczny oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Szczegółowe informacje >>

 

We Lwowie i kilku innych ukraińskich miejscowościach w dniach 28 czerwca – 7 lipca odbędzie się szkoła letnia o nazwie „Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe: od Renesansu do współczesności”. Uczestnicy przez 10 dni będą realizować zajęcia we Lwowie i okolicach, ale też w Złoczowie, Drohobyczu, Krzemieńcu, Podhorcach czy Poczajowie. Organizator szkoły – Wydział Lingwistyki Stosowanej – zaprasza do udziału studentów, którzy znają język ukraiński co najmniej na poziomie B1, ale nie jest on ich językiem ojczystym. Szkoła jest adresowana do osób studiujących kierunki humanistyczne i społeczne na II i III roku studiów licencjackich, na studiach magisterskich lub na III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich. Zgłoszenia były przyjmowane do 27 maja.

Szczegółowe informacje >>

 

Kolejna szkoła letnia jest adresowana do studentów studiów II stopnia oraz III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich kierunków psychologia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia. Szkoła odbędzie się w dniach 1-11 września w Max Stern College w Yezreel Valley w Izraelu. Podczas turnusu naukowego o nazwie „Zrozumieć konflikt. Psychologiczne mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów” uczestnicy zapoznają się z teoriami rozwiązywania konfliktów zbiorowych, sposobami zarządzania różnorodnością i metodami badania konfliktów. Jednym z warunków uczestnictwa jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Organizatorem wyjazdu jest Wydział Psychologii. Przygotowano miejsca dla 17 studentów. Rejestracja trwała do 2 czerwca.

Szczegółowe informacje >>