Od 20 listopada w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu dostępna będzie multimedialna wystawa prezentująca prace archeologiczne realizowane na terenie Machu Picchu. Organizatorem wystawy jest jednostka prowadząca badania – Centrum Badań Andyjskich UW w Cusco.

Ekspozycja zatytułowana „Poza tym, co widzialne. Teledetekcja i skanowanie laserowe w polsko-peruwiańsko-włoskich badaniach w Machu Picchu” prezentuje szeroko zakrojone prace archeologiczne na terenie Machu Picchu prowadzone przez naukowców z Centrum Badań Andyjskich UW w Cusco. Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego realizują badania na tym obszarze od 2008 roku w ramach współpracy z peruwiańskim Narodowym Parkiem Archeologicznym Machu Picchu.

 

Podczas wystawy będzie można zobaczyć trójwymiarowe modele holograficzne przedstawiające różne budowle, m.in. obserwatorium inkaskie w Mirador de Inkaraqay czy główny zespół Machu Picchu. Ekspozycja obejmuje także filmy, materiały dokumentacyjne oraz archiwalne i najnowsze zdjęcia z terenów prowadzonych prac. Wystawa zaprezentowana zostanie jednocześnie w Warszawie i Machu Picchu, a w kolejnych miesiącach także w Cusco, Limie, Mediolanie, Rzymie i Wrocławiu.

 

Ekspozycja dostępna będzie od 20 listopada do 21 grudnia w hallu Pałacu Kazimierzowskiego na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. Otwarcie wystawy będzie miało miejsce 20 listopada o godz. 12.40, w przerwie posiedzenia Senatu UW.

 

Organizatorami przedsięwzięcia są: Uniwersytet Warszawski, Ambasada Peru w Polsce oraz oddział polski The Explorers Club. Organizacja wystawy została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Badania w parku Machu Picchu

W czerwcu tego roku archeolodzy z Centrum Badań Andyjskich UW w Cusco zakończyli trzyletnie projekty realizowane w ramach grantów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Archeolodzy badali relacje pomiędzy Machu Picchu, głównym stanowiskiem ceremonialnym w Narodowym Parku Archeologicznym Machu Picchu, a jego tzw. stanowiskami satelitarnymi – Inkaraqay, Chachabamba oraz stanowiskami położonymi w wysokogórskich lagunach. Celem prac archeologicznych była analiza tego, jakie funkcje pełniły względem siebie te ośrodki oraz jakie były ich zależności chronologiczne. Podsumowanie badań ukaże się w grudniowym numerze pisma „UW”.