14 pracowników i 3 doktorantów z UW otrzyma stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia są przyznawane osobom, które posiadają bogaty dorobek publikacyjny i prowadzą innowacyjne badania.

Tegoroczni stypendyści z UW reprezentują głównie nauki humanistyczne i społeczne, takie jak: językoznawstwo, historia, prawo, psychologia, socjologia, ekonomia, zarządzanie, nauki o kulturze i religii. Stypendium otrzymają też przedstawiciele chemii, matematyki, informatyki.

 

W tym roku minister przyznał stypendia 211 młodym naukowcom, w tym 29 doktorantom. Stypendia są przyznawane na okres do 3 lat, a ich wysokość to 5390 zł miesięcznie.

Laureaci stypendium ministra z UW

 

Naukowcy z doktoratem:

 

 • dr Bartłomiej Bednarek, Wydział Historyczny (historia)
 • dr Paweł Nowakowski, Wydział Historyczny (historia)
 • dr Aleksander Jakubowski, Wydział Prawa i Administracji (nauki prawne)
 • dr Marzena Wojtczak, Wydział Prawa i Administracji (nauki prawne)
 • dr Agata Zysiak, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca (nauki socjologiczne)
 • dr Małgorzata Gambin, Wydział Psychologii, (psychologia)
 • dr Katarzyna Sekścińska, Wydział Psychologii (psychologia)
 • dr Agata Łuksza, Wydział Polonistyki (nauki o kulturze i religii)
 • dr Weronika Parfianowicz, Wydział Polonistyki (nauki o kulturze i religii)
 • dr Aleksandra Wąsowska, Wydział Zarządzania (nauki o zarządzaniu i jakości)
 • dr Ewa Zawojska, Wydział Nauk Ekonomicznych (ekonomia i finanse)
 • dr Iwona Chlebicka, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (matematyka)
 • dr Michał Skrzypczak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (informatyka)
 • dr Aleksandra Sentkowska, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim (nauki chemiczne)

 

Doktoranci:

 

 • mgr Maciej Mętrak, Wydział Polonistyki (językoznawstwo)
 • mgr Aleksandra Ożarowska, Wydział Neofilologii (językoznawstwo)
 • mgr Maciej Pisz, Wydział Prawa i Administracji (nauki prawne)

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie MNiSW.