18 listopada w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Polonicum 2019. W tym roku przyznano dwie równorzędne nagrody. Otrzymali je profesor Swietłana Musijenko z Białorusi i profesor Gabriel Moked z Izraela.

Prof. Swietłanę Musijenko do nagrody zgłosił Instytut Polski w Mińsku. Prof. Musijenko jest twórczynią pierwszej katedry filologii polskiej na Białorusi (Katedra Filologii Polskiej Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie). Założyła pierwsze na świecie muzeum Zofii Nałkowskiej (funkcjonujące przy Katedrze Filologii Polskiej). Jest przewodniczącą Międzynarodowego Instytutu Adama Mickiewicza w Grodnie, a także organizatorką międzynarodowej współpracy naukowej w dziedzinie kultury i literatury polskiej oraz języka polskiego.

 

Laureatem nagrody Polonicum 2019 został też profesor Gabriel Moked – urodzony w Polsce filozof, który po wojnie wyemigrował do Izraela. Prof. Moked bada relacje kulturowe, językowe i literackie Polski i Izraela oraz wpływ literatury polskiej na literaturę izraelską. Na język hebrajski przełożył polskie dzieła poetyckie i prozatorskie (m.in. Leśmiana, Herberta, Gombrowicza, Schulza, Szymborskiej).

 

W tym roku nagrody Polonicum zostały wręczone po raz czternasty. Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” przyznaje wyróżnienia od 2006 roku za wybitne zasługi w krzewieniu kultury polskiej i języka polskiego za granicą. Nagrody trafiają do osób i instytucji, które popularyzują wiedzę o Polsce i języku polskim. Laureaci otrzymują statuetkę wykonaną z brązu i pamiątkowy dyplom.