Uniwersytet Warszawski Pomoc psychologiczna

Centrum Pomocy Psychologicznej UW

cpp.uw.edu.pl

Ośrodek jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla studentów, doktorantów i pracowników UW. Usługi CPP polegają na poradnictwie psychologicznym, nie terapii. Osoby, które zgłoszą się do CPP, otrzymują krótkoterminowe wsparcie oraz wskazanie, gdzie powinni uzyskań dalszą pomoc. Konsultacje mają charakter indywidualnych spotkań. Każdy ma prawo do 3 takich spotkań w semestrze.

 

CPP oferuje też usługę „walk-in clinic”, czyli pierwszego kontaktu z psychologiem. Jest to krótka konsultacja dla osób w sytuacji kryzysowej, dostępna bez zapisów.

 

Centrum planuje uruchomienie pomocy psychologicznej on-line.

 

Centrum Pomocy Psychologicznej UW

ul. Pasteura 7

02-093 Warszawa

godziny pracy: pn-pt 9-18

 

zapisy:

osobiście w siedzibie CPP (w ramach walk-in clinic)

pod numerem tel. 694 711 731

mailowo: cpp(at)psych.uw.edu.pl

 

Konsultacje psychologa i psychiatry

www.bon.uw.edu.pl

Studenci Uniwersytetu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych. W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych dwa razy w tygodniu dyżur pełni psycholog, a raz w tygodniu psychiatra. Wizyty mają charakter konsultacyjny, znaczy to, że po rozpoznaniu problemu psycholog lub psychiatra wskazuje optymalną formę wsparcia, np. doradza psychoterapię w zewnętrznym ośrodku. Zapisać można się osobiście lub przez telefon. Czas oczekiwania na konsultację waha się od kilku dni do dwóch tygodni.

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pałac Kazimierzowski

Krakowskie Przedmieście 26/28

tel. 22 55 24 222

e-mail: bon(at)uw.edu.pl

 

Dyżur psychologa:

bon.uw.edu.pl/uslugi/dyzur-psychologa

Dwa razy w tygodniu w godzinach 16-20.

Zapisy między godziną 8 a 16 pod numerem tel. 22 55 24 221 lub 55 20 277.

 

Dyżur psychiatry:

bon.uw.edu.pl/uslugi/konsultacje-z-psychiatra

W każdą środę w godzinach 16-20.

Zapisy między godziną 8 a 16 pod numerem tel. 22 55 24 221 lub 55 20 277.

 

Akademicki Ośrodek Psychoterapii na Wydziale Psychologii UW

strona www AOP

Z oferty ośrodka mogą bezpłatnie skorzystać studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy nie najlepiej radzą sobie ze stresem w życiu czy na uczelni, np. cierpią na stany lękowe, nerwicę, zaburzenia nastroju, nie radzą sobie ze stresem, nie potrafią nawiązywać kontaktów, mają trudności z zapamiętywaniem i koncentracją.

 

Osoby zainteresowane psychoterapią zapisują się na konsultację, w ramach której psychoterapeuta określa źródła i charakter problemu, a następnie proponuje dalszą formę pomocy – terapię indywidualną lub grupową. W ośrodku pracują osoby z wieloletnią praktyką psychoterapeutyczną.

 

Akademicki Ośrodek Psychoterapii

Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Smyczkowa 11 A
tel. 22 853 76 72

 

Zgłoszenia i zapisy na wstępną rozmowę przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku godzinach 12-13. Zgłaszający się nie muszą mieć skierowania na psychoterapię. Każdej osobie ośrodek zapewnia co najmniej spotkanie konsultacyjne.