Uniwersytet Warszawski Pomoc psychologiczna

Centrum Pomocy Psychologicznej UW

cpp.uw.edu.pl

Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego (CPP UW) jest miejscem, do którego mogą zgłosić się studenci, doktoranci i pracownicy uczelni, gdy znajdują się w kryzysie psychicznym, potrzebują wsparcia psychologicznego lub pomocy w adaptacji do nowych wyzwań.

 

Wizyty w CPP UW mogą mieć różny charakter: od pojedynczych konsultacji, serii spotkań nakierowanych na interwencję, indywidualnej psychoterapii krótkoterminowej, psychoterapii grupowej ograniczonej w czasie, aż po możliwość udziału w pracy warsztatowej i psychoedukacyjnej.

 

Na każdym etapie psychologów i psychoterapeutów obowiązuje zachowanie tajemnicy i udzielanie pomocy zgodnie z zapisami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, opracowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Centrum Pomocy Psychologicznej UW

ul. Pasteura 7

02-093 Warszawa

dawny budynek Wydziału Fizyki UW, wejście od ul. Banacha

tel. 694 711 731

e-mail: cpp(at)adm.uw.edu.pl

 

zapisy:

osobiście w siedzibie CPP

pod numerem tel. 694 711 731

mailowo: cpp(at)psych.uw.edu.pl

poprzez stronę CPP UW

 

Konsultacje psychiatry

www.bon.uw.edu.pl

Studenci UW mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychiatrycznych. Na dyżur lekarza psychiatry może zapisać jedynie pracownik BON lub psycholog CPP. Celem spotkań jest ustalenie zakresu wsparcia na studiach. Lekarz uniwersytecki nie prowadzi leczenia.

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Dobra 55

pokój 00.070 – parter

tel. 22 55 24 222

e-mail: bon(at)uw.edu.pl