Uniwersytet Warszawski Pomoc psychologiczna

Centrum Pomocy Psychologicznej UW

cpp.uw.edu.pl

Ośrodek jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla studentów, doktorantów i pracowników UW. Usługi CPP polegają na poradnictwie psychologicznym, nie terapii. Osoby, które zgłoszą się do CPP, otrzymują krótkoterminowe wsparcie oraz wskazanie, gdzie powinni uzyskań dalszą pomoc. Konsultacje mają charakter indywidualnych spotkań. Każdy ma prawo do 3 takich spotkań w semestrze.

 

CPP oferuje też usługę „walk-in clinic”, czyli pierwszego kontaktu z psychologiem. Jest to krótka konsultacja dla osób w sytuacji kryzysowej, dostępna bez zapisów.

 

Centrum planuje uruchomienie pomocy psychologicznej on-line.

 

Centrum Pomocy Psychologicznej UW

ul. Pasteura 7

02-093 Warszawa

godziny pracy: pn-pt 9-18

 

zapisy:

osobiście w siedzibie CPP (w ramach walk-in clinic)

pod numerem tel. 694 711 731

mailowo: cpp(at)psych.uw.edu.pl

 

Konsultacje psychiatry

www.bon.uw.edu.pl

Studenci UW mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychiatrycznych. Na dyżur lekarza psychiatry może zapisać jedynie pracownik BON lub psycholog CPP. Celem spotkań jest ustalenie zakresu wsparcia na studiach. Lekarz uniwersytecki nie prowadzi leczenia.

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Dobra 55

pokój 00.070 – parter

tel. 22 55 24 222

e-mail: bon(at)uw.edu.pl

 

 

Akademicki Ośrodek Psychoterapii na Wydziale Psychologii UW

strona www AOP

Z oferty ośrodka mogą bezpłatnie skorzystać studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy nie najlepiej radzą sobie ze stresem w życiu czy na uczelni, np. cierpią na stany lękowe, nerwicę, zaburzenia nastroju, nie radzą sobie ze stresem, nie potrafią nawiązywać kontaktów, mają trudności z zapamiętywaniem i koncentracją.

 

Osoby zainteresowane psychoterapią zapisują się na konsultację, w ramach której psychoterapeuta określa źródła i charakter problemu, a następnie proponuje dalszą formę pomocy – terapię indywidualną lub grupową. W ośrodku pracują osoby z wieloletnią praktyką psychoterapeutyczną.

 

Akademicki Ośrodek Psychoterapii

Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Smyczkowa 11 A
tel. 22 853 76 72

 

Zgłoszenia i zapisy na wstępną rozmowę przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku godzinach 12-13. Zgłaszający się nie muszą mieć skierowania na psychoterapię. Każdej osobie ośrodek zapewnia co najmniej spotkanie konsultacyjne.