Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki drugiej edycji konkursu na polsko-litewskie projekty naukowe. Wśród laureatów są naukowcy z Ośrodka Badań nad Migracjami oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

DAINA to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Nauki i Litewską Radę Naukową (Research Council of Lithuania RCL, w j. litewskim: Lietuvos mokslo taryba, LMT). Adresowany jest do polsko-litewskich zespołów badawczych realizujących projekty zaplanowane na dwa lub trzy lata. Kierownikiem polskiego zespołu może zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.

W maju ogłoszono wyniki drugiej edycji konkursu. Wśród nagrodzonych są dwa zespoły, w których pracują naukowcy z UW. Realizowane przez nich projekty to:
  • „Mobilność, migracje i epidemia COVID-19: zarządzanie sytuacją nadzwyczajną na Litwie i w Polsce”; kierownicy: dr Marta Jaroszewicz (Ośrodek Badań nad Migracjami UW), dr Dovilė Jakniūnaitė (Vilnius University); przyznane środki: 785 060 zł,
  • „Znaczenie transportu dalekiego zasięgu emisji spalania biomasy dla lokalnego smogu w środowiskach miejskich (BIOSURE)”; kierownicy: dr hab. Iwona Sylwia Stachlewska (Wydział Fizyki UW), dr Steigvilė Byčenkienė (State Research Institute Center for Physical Sciences and Technology); przyznane środki: 1 047 222 zł.

Spośród 133 zgłoszeń do finansowania w konkursie DAINA 2 zakwalifikowano 11 projektów na łączną kwotę 11 691 311 zł. Laureaci reprezentujący nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce zbadają m. in. mobilność, migracje i epidemię COVID-19 pod kątem zarządzania sytuacją nadzwyczajną na Litwie i w Polsce. Przedstawiciele nauk o życiu przyjrzą się m.in. manipulacji oporności lekowej w komórkach nowotworowych poprzez nanosekundowe, asymetryczne sekwencje impulsów. Wśród projektów z dziedziny nauk ścisłych i technicznych wyszczególnionych na liście rankingowej znalazły się m.in. badania znaczenia transportu dalekiego zasięgu emisji spalania biomasy dla lokalnego smogu w środowiskach miejskich.

 

Szczegółowe informacje i pełne listy rankingowe znajdują się na stronie NCN >>