Tradycją uniwersytecką jest świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Ogrodzie Botanicznym UW, gdzie król Stanisław Poniatowski wmurował kamień węgielny pod budowę Świątyni Najwyższej Opatrzności jako wotum wdzięczności.

W 2021 roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. „3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych” ─ tymi słowami rozpoczyna się uchwała Sejmu RP, zgodnie z którą rok 2021 został ustanowiony rokiem Konstytucji 3 Maja.

 

Przy ruinach Świątyni Opatrzności

Jak co roku, choć tym razem w innej formie, bo wirtualnie spotkali się przedstawiciele: społeczności akademickiej, władz Uniwersytetu Warszawskiego i Ogrodu Botanicznego UW, by upamiętnić tę ważną rocznicę. 3 maja to również dobry moment, aby przypomnieć o szczególnym miejscu na Uniwersytecie ─ o ruinach Świątyni Opatrzności Bożej, które znajdują się na terenie Ogrodu Botanicznego UW. To właśnie tutaj, w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, król Stanisław August Poniatowski wmurował kamień węgielny pod budowę Świątyni Najwyższej Opatrzności. Świątynia miała zostać wzniesiona jako wotum wdzięczności za konstytucję z 1791 roku.

 

W nagraniu z tegorocznej uroczystości udział wzięli: prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, prof. Marcin Zych, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW oraz prof. Marcin Wiącek z Wydziału Prawa i Administracji UW, który specjalnie na tę okazję przygotował wykład zatytułowany „Konstytucja 3 Maja jako ustawa zasadnicza”.