Od 5 maja do 28 czerwca trwa rejestracja kandydatów do szkół doktorskich UW. W tym roku dostępnych jest 330 miejsc. Egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w lipcu i na początku sierpnia. Do 11 maja trwa też rekrutacja do szkół doktorskich w ramach doktoratów wdrożeniowych.

W 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która wprowadziła nowy model kształcenia doktorantów na polskich uczelniach. Studia III stopnia zostały zastąpione wielodyscyplinarnymi szkołami doktorskimi. Na UW działają: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska. Kształcenie w szkołach doktorskich UW trwa cztery lata. Doktoranci mają możliwość realizacji pełnej ścieżki kształcenia w języku angielskim.

 

Szkoły doktorskie mogą prowadzić kształcenie jedynie w trybie stacjonarnym. Każdy doktorant otrzymuje stypendium. Po roku uczestnicy szkół doktorskich składają indywidualny plan badaczy, a po dwóch latach przechodzą ocenę śródokresową. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

 

W procesie kształcenia doktoranta ważną rolę pełni promotor. Powinien to być pracownik Uniwersytetu Warszawskiego: doktor habilitowany lub profesor, bądź też emerytowany profesor. Lista nauczycieli akademickich, którzy mogą pełnić funkcję promotora, znajduje się pod adresem: https://promotorzy.szkolydoktorskie.uw.edu.pl/.

 

Rekrutacja 2021/2022

W tegorocznej rekrutacji do szkół doktorskich zainteresowani mogą wybierać spośród następujących dyscyplin:

 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

 • archeologia – limit 7 miejsc
 • filozofia – limit 11 miejsc
 • historia – limit 16 miejsc
 • językoznawstwo – limit 23 miejsca
 • literaturoznawstwo – limit 25 miejsc
 • nauki o kulturze i religii – limit 12 miejsc
 • nauki o sztuce – limit 6 miejsc

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

 • ekonomia i finanse – limit 13 miejsc
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – limit 5 miejsc
 • nauki o bezpieczeństwie – limit 4 miejsca
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – limit 5 miejsc
 • nauki o polityce i administracji – limit 18 miejsc
 • nauki o zarządzaniu i jakości – limit 5 miejsc
 • nauki prawne – limit 25 miejsc
 • nauki socjologiczne – limit 11 miejsc
 • pedagogika – limit 5 miejsc
 • psychologia – limit 9 miejsc

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 • astronomia – limit 5 miejsc
 • matematyka i informatyka – limit 22 miejsc
 • nauki biologiczne – limit 17 miejsc
 • nauki chemiczne – limit 18 miejsc
 • nauki fizyczne – limit 27 miejsc
 • nauki o Ziemi i środowisku – limit 11 miejsc

 

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

 • MSD – limit 20 miejsc
 • program Quantitative Psychology and Economics – limit 10 miejsc.

 

Rejestracja kandydatów odbywa się przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów: https://irk.uw.edu.pl/pl/.

Egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w lipcu i na początku sierpnia. Ze szczegółami harmonogramu rekrutacji można zapoznać się na stronach szkół doktorskich: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/.

 

Obecnie trwa także rekrutacja do szkół doktorskich w ramach doktoratów wdrożeniowych. Termin zgłoszeń upływa 11 maja. Więcej informacji:

Doktorat wdrożeniowy – Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Doktorat wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Doktorat Wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Doktorat wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

 

Uchwała rekrutacyjna:

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5750/M.2021.13.U.17.pdf

Zmiana uchwały rekrutacyjnej: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5866/M.2021.113.U.48.pdf

 

Harmonogram rekrutacji:

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5855/M.2021.102.Zarz.66.pdf

Zmiana harmonogramu rekrutacji:

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5881/M.2021.124.Zarz.74.pdf