Polska będzie uczestniczyć w decyzjach Światowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności. Węzłem Krajowym sieci kieruje dr Piotr Tykarski z Wydziału Biologii.

Polska została 39. członkiem głosującym Światowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (Global Biodiversity Information Facility) oraz 19. państwem członkowskim z Europy. Reprezentanci Polski mogą odtąd brać udział w głosowaniach i podejmowaniu decyzji rady zarządzającej GBIF. Przewodniczącym delegacji i zarazem menadżerem Węzła Krajowego GBIF (Polish Participant Node) jest dr Piotr Tykarski z Wydziału Biologii UW.

 

Od momentu powstania sieci w 2001 roku Polska miała status członka stowarzyszonego. Od 2003 roku w Polsce działa Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności wraz z Węzłem Krajowym przy Wydziale Biologii.

 

Zmiana statusu oznacza wzrost zaangażowania Polski w proces udostępniania danych o różnorodności biologicznej do zastosowań naukowych i instytucjonalnych w otwartym dostępie. Poprzez sieć GBIF 22. członków sieci krajowej opublikowało już 97 baz danych w systemie open access zawierających ponad 1,6 mln danych o występowaniu gatunków (www.gbif.org). Niemal 90% to dane o bioróżnorodności Polski, a pozostałe dotyczą lokalizacji z ponad 100. innych krajów. W każdym miesiącu użytkownicy z całego świata pobierają średnio niemal 26 mln rekordów opublikowanych przez polskie instytucje członkowskie. Polska znajduje się na 19. pozycji pod względem liczby odwiedzających strony portalu gbif.org. Od 2009 roku powstało 28 artykułów naukowych autorów z krajową afiliacją wykorzystujących dane GBIF, w tym także prace będące efektem projektów wspieranych przez MNiSW i NCN.