Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii otrzymał 2 mln zł dotacji celowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na sprzęt i oprogramowanie do utworzenia „Centrum Analiz Medialnych”.

Dzięki dotacji wydział sfinansuje sprzęt do nowoczesnych badań medioznawczych i bibliologicznych dla medioznawców, bibliologów i informatologów. Pomieszczenia w budynku wydziału przy ul. Bednarskiej 2/4 zostaną wyposażone w specjalistyczne narzędzia i oprogramowanie do badań odbioru szeroko rozumianych mediów.

 

Wydział kupi aparaturę (m.in. gogle) do badań nad wirtualną (VR) i poszerzoną rzeczywistością (AR), sprzęt do testów gier, a także zintegrowany system monitorowania i analizowania audiowizualnych przekazów medialnych wsparty biometryczną analizą odbiorcy (okulografia i ekspresja mimiczna – Facial EMG) oraz analizą bioelektryczną czynności mózgu odbiorcy (EEG). WDIiB będzie jedyną w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką dysponująca tak rozbudowaną infrastrukturą do złożonych badań zawartości i odbioru mediów.

 

Przedsięwzięcie zatytułowane „Centrum Analiz Medialnych” będzie prowadzone w latach 2017-2018.