Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW ma dla młodych naukowców stypendia. Zwycięzcy konkursu poprowadzą swoje badania w stacji w Kairze. Zgłoszenia do 31 marca.

Tak, jak w latach ubiegłych, w roku akademickim 2017/2018 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW dysponować będzie stypendiami dla młodych naukowców na prowadzenie badań naukowych w Egipcie. Mogą one obejmować szeroko rozumianą archeologię i historię Egiptu, Sudanu i regionów sąsiadujących.

 

Fundusze na realizację stypendiów, które przyznawane są od ponad dwudziestu lat, pochodzą ze specjalnej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O stypendium mogą ubiegać się, bez względu na obywatelstwo, studenci polskich uczelni na kierunkach związanych z dziedzinami archeologii, egiptologii, orientalistyki, historii i konserwacji zabytków oraz ich absolwenci.

 

Laureatów wyłania komisja stypendialna powołana przez dyrektora centrum. Realizują oni swoje programy badawcze we współpracy ze Stacją Badawczą CAŚ UW w Kairze.