Platforma Polskich Publikacji Naukowych to projekt zakładający utworzenie miejsca, w którym na zasadach otwartego dostępu gromadzone będą teksty naukowe polskich badaczy. Jego realizacją zajmuje się Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. 24 maja zostanie zaprezentowany podczas Warszawskich Targów Książki 2019.

Cyfrowe repozytoria umożliwiające otwarty dostęp do publikacji naukowych odgrywają coraz większą rolę. Na rzecz upowszechnienia takich zbiorów działa m.in. Platforma Otwartej Nauki w ICM UW.

 

Jednym z realizowanych przez nią projektów jest obecnie Platforma Polskich Publikacji Naukowych. Ma to być obszar do udostępniania tekstów polskich badaczy w wersji online. Odbywać się to będzie w modelu otwartego dostępu. Dzięki takiemu rozwiązaniu odbiorca z każdego zakątka świata zyska możliwość wglądu do cyfrowej wersji danej publikacji. Platforma ma na celu także usprawnienie pracy redakcji czasopism naukowych.

 

Dla wydawców i autorów obecność na PPPN wiąże się głównie z korzyściami skali i poprawą widoczności w Internecie (np. w wyszukiwarce Google Scholar). Planowane jest wdrożenie nowoczesnych interfejsów i innych rozwiązań technologicznych opierających się na dotychczasowych doświadczeniach użytkowników. Wprowadzone zostaną m.in. mechanizmy automatyzacji działań opracowane w ICM UW. Umożliwiony też będzie eksport metadanych do popularnych formatów i platform (np. POL-index).

 

Na platformie znajdzie się 90 tys. publikacji naukowych z ponad tysiąca polskich czasopism. Na otwartej licencji (ze wskazaniem na licencję Creative Commons) zostanie udostępnionych 25 tys. z nich.

 

Więcej informacji dotyczących sposobu funkcjonowania Platformy Polskich Publikacji Naukowych będzie można uzyskać podczas Warszawskich Targów Książki 2019. W trakcie spotkania z pracownikami ICM UW poruszone zostaną m.in. zagadnienia praktyczne dotyczące wydawania czasopism na wolnych licencjach, procedury przystąpienia do PPPN, wprowadzania danych do bazy czy importu i eksportu metadanych. Zaprezentowane zostaną również wybrane zalety bezpłatnego udostępniania treści na platformie ICM UW.

 

Spotkanie odbędzie się 24 maja w godz. 13.30-15.00 na Stadionie Narodowym (Sala Warszawa).

Program Warszawskich Targów Książki 2019 >>

 

Równolegle z Warszawskimi Targami Książki odbędzie się 13. edycja Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, współorganizowanych przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej i firmę Murator EXPO. Swoje stoisko będą tu miały m.in. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 24 maja odbędzie się zaś uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród w konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2019.

 

Więcej informacji o Platformie Polskich Publikacji Naukowych >>