Uniwersytet Warszawski Archiwalne publikacje

 • Ulotka o Uniwersytecie Warszawskim 2020/2021, j.polski, pdf >>, j.angielski, pdf >>
 • Folder o Uniwersytecie Warszawskim, 2020/2021, j.polski, pdf >>, j.angielski, pdf >>
 • Przewodnik dla nowych studentów, wrzesień 2020, pdf >>
 • Folder o Uniwersytecie Warszawskim, 2019/2020, j.polski, pdf >>, j.angielski, pdf >>
 • Ulotka o Uniwersytecie Warszawskim 2019/2020, j.polski, pdf >>, j.angielski, pdf >>
 • Ulotka o Sojuszu 4EU+, kwiecień 2019, j.polski – pdf >>, j.angielski – pdf >>
 • Przewodnik dla nowych studentów, wrzesień 2018, pdf >>
 • Folder o Uniwersytecie Warszawskim, 2018/2019, j.polski – pdf >>, j. angielski – pdf >>
 • Ulotka o Uniwersytecie Warszawski, 2018/2019, j.polski – pdf >>, j.angielski – pdf >>
 • Prezentacje o UW, 2018/2019, wersja polska pdf >>, wersja angielska dłuższa pdf >>, wersja angielska krótsza pdf >>
 • Uniwersytet w działaniu – University in action – polsko-angielska publikacja prezentująca wybrane sukcesy uniwersyteckich naukowców i studentów, przykłady międzynarodowych projektów badawczych oraz przedsięwzięć łączących uczelnię z otoczeniem społecznym, maj 2018 pdf >>
 • Uniwersytet Warszawski. Miejsca, fakty, liczby – polsko-angielski przewodnik po najciekawszych miejscach na UW, wyd. 7, styczeń 2018 pdf >>
 • Przewodnik dla nowych studentów, wrzesień  2017, pdf >>
 • Prezentacje o UW, 2017: wersja polska – pdf >>wersja angielska – dla odbiorcy europejskiego (większa liczba zdjęć) pdf >>, wersja angielska dla odbiorcy europejskiego – pdf >>, wersja angielska dla odbiorcy spoza Europy – pdf >>wersja angielska mini – pdf >>
 • University of Warsaw – summary – folder z najważniejszymi informacjami o UW, wersja w języku angielskim, sierpień 2017, pdf >>
 • Uniwersytet Warszawski – folder z najważniejszymi informacjami o uczelni, wersja w języku polskim, sierpień 2017, pdf >>
 • Mapa UW dla zagranicznych studentów i pracowników, j. angielski, sierpień 2017, pdf >>
 • Mapa kampusu głównego dla turystów, j. angielski, kwiecień 2017, pdf >>
 • Ulotka o Uniwersytecie Warszawskim, kwiecień 2017, j. polski – pdf >>, j. angielski – pdf >>
 • W punkt. 200 uniwersyteckich cytatów – słowa, zdania i całe akapity wypowiedziane lub napisane przez osoby związane z Uniwersytetem Warszawskim. Wydawnictwo limitowane. wersja drukowana dostępna w Biurze Prasowym, listopad 2016, pdf >>
 • University of Warsaw – summary – folder z najważniejszymi informacjami o Uniwersytecie Warszawskim, wersja w języku angielskim, sierpień 2016 pdf >>
 • Zwiedzaj, czytaj, oglądaj – polsko-angielski przewodnik po najciekawszych miejscach na UW, wyd. 6, lipiec 2016 pdf >>
 • Dwa stulecia. Dobry początek – publikacja na 200-lecie Uniwersytetu Warszawskiego, maj 2016 pdf >>
 • University of Warsaw – summary – folder z najważniejszymi informacjami o Uniwersytecie Warszawskim, wersja w języku angielskim, lipiec 2015 pdf >> 
 • Zwiedzaj, czytaj, oglądaj – polsko-angielski przewodnik po najciekawszych miejscach na UW, wyd. 5, sierpień 2015 pdf >>
 • Dobry początek. Kilka informacji dla kandydatów na studia, marzec 2015 pdf >>
 • Welcome 2 UW. Publikacja na finał konkursu EUCYS 2014, wrzesień 2014 pdf >>
 • University of Warsaw – summary, folder z najważniejszymi informacjami o Uniwersytecie Warszawskim, wersja w języku angielskim, lipiec 2014 pdf >>
 • The University compass – Uniwersytet i inne ciekawe miejsca na mapie Warszawy, wersja w języku angielskim, lipiec 2014 pdf >>
 • Uczelnia krok po kroku. Informator dla kandydatów, luty 2014 pdf >>
 • Kalendarz akademicki 2013/2014, sierpień 2013: Ogrody – pdf >>, Nowe inwestycje – pdf >>
 • Nie tylko nauka – polsko-angielski przewodnik po najciekawszych miejscach na UW, wyd. 4, sierpień 2013 pdf >>
 • Uczelnia krok po kroku. Informator dla kandydatów, marzec 2013 pdf >>
 • We właściwym kierunku. Uniwersytet w XXI wieku, czerwiec 2012 pdf >>
 • Welcome @ UW. Finały ACM ICPC 2012, maj 2012 pdf >>
 • Nie tylko nauka – polsko-angielski przewodnik po najciekawszych miejscach na UW, wyd. 3, 2012 pdf >>
 • Informator dla kandydatów, wrzesień 2011 pdf >>
 • Kalendarz akademicki 2011/2012, sierpień 2011 pdf >>
 • Alfabet nauki 2010, czerwiec 2011 pdf >>
 • W kręgu nauki – In the realm of science, maj 2011 pdf >>
 • Nie tylko nauka – polsko-angielski przewodnik po najciekawszych miejscach na UW, wyd. 2, 2010 pdf >>
 • Nie tylko nauka – polsko-angielski przewodnik po najciekawszych miejscach na UW, wyd. 1, 2008 pdf >>
Aktualne publikacje

Aktualne materiały informacyjne o Uniwersytecie Warszawskim (prezentacje, foldery, mapy, filmy, ulotki) można pobrać na stronie Materiały o UW do pobrania.

Pismo „UW”

Aktualne wydanie oraz archiwalne numery pisma „UW” można pobrać na stronie Pismo uczelni „UW”.