Badacze z Instytutu Archeologii, Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego i Centrum Studiów Andyjskich pracują na ponad trzydziestu stanowiskach rozlokowanych w różnych regionach Polski i świata. Zainteresowanie archeologią na UW sięga XIX wieku. Wybrane osiągnięcia w tej dziedzinie z ostatnich miesięcy przedstawia mapa, którą można znaleźć na łamach najnowszego numeru pisma „UW”.
Badania na terenie Narodowego Parku Archeologicznego Machu Picchu (Peru)

Archeolodzy z Centrum Badań Andyjskich UW w Cusco (CEAC) zakończyli projekty realizowane od 2016 roku w ramach grantów ze środków Narodowego Centrum Nauki. Dyrekcja parku zaprosiła zespół CEAC, jako jedyną misję zagraniczną, do współpracy archeologiczno-dokumentacyjnej na tym obszarze. W pracach uczestniczyli także eksperci od dokumentacji 3D z LABSCAN z Politechniki Wrocławskiej oraz włoscy specjaliści od teledetekcji z Istituto per i Bieni Archeologici e Monumentali.

 

Prace archeologiczne w jaskiniach na wyspie Rapa Nui (Chile)

Polacy prowadzą badania w jaskiniach na Wyspie Wielkanocnej (Rapa Nui) od 2001 roku. Aktualnie prace koncentrują się na tworzeniu rejestru zabytków archeologicznych w jaskiniach i ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonywana jest również dokumentacja cyfrowa tych obiektów z wykorzystaniem fotogrametrii bliskiego zasięgu, skanowania i rysunku.

 

Stanowisko wysokogórskie na zboczach Coropuna (Peru)

Dr Maciej Sobczyk z UW oraz Rudy Perea Chavez z Uniwersytetu Katolickiego Santa Maria w Arequipie odkryli nowe stanowisko wysokogórskie położone na zboczach peruwiańskiego masywu wulkanicznego Coropuna. Tambo Coropuna znajduje się na wysokości 4770-4830 m n.p.m. Jest największym z trzech dotychczas poznanych stanowisk ceremonialnych w podszczytowych partiach masywu Coropuna.