W odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje dotyczące funkcjonowania Międzynarodowej Agendy Badawczej ReMedy publikujemy stanowisko Uniwersytetu w tej sprawie.

Rektor podtrzymuje wszystkie zastrzeżenia Uniwersytetu dotyczące funkcjonowania ReMedy w strukturach uczelni. Dotyczą one rozbieżności pomiędzy zakładanymi celami projektu ReMedy MAB a działaniami dyrekcji ReMedy. Celem projektu ReMedy MAB było stworzenie międzynarodowych grup badawczych, których działalność przyczyniłaby się do dalszego rozwoju Centrum Nowych Technologii UW. Jednak w ciągu ostatniego roku dyrekcja ReMedy dążyła do funkcjonowania MAB najpierw jako odrębnej od CeNT, a później jako odrębnej od Uniwersytetu instytucji, korzystającej jedynie z powierzchni i infrastruktury uniwersyteckiej.

Dyrekcja ReMedy neguje zasady organizacyjne obowiązujące na Uniwersytecie. Stale próbuje je omijać, uważając, że one nie obowiązują ReMedy oraz zapominając, że nie ma ona osobowości prawnej i na zewnątrz jest reprezentowana przez Uniwersytet – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Dodatkowo decyzje prof. Agnieszki Chacińskiej w okresie, gdy łączyła funkcję dyrektora Centrum Nowych Technologii oraz ReMedy, negatywnie wpłynęły na funkcjonowanie Centrum. „Prof. Agnieszka Chacińska, jeszcze pełniąc funkcję dyrektora CeNT UW, doprowadziła do odejścia z tej jednostki utalentowanych badaczy, w tym beneficjentów prestiżowych grantów FNP oraz NCN, wywołując kryzysową sytuację w Centrum ciągnącą się do dnia dzisiejszego” – prof. Marcin Pałys, rektor UW. Komisja Etyki i Dobrych Praktyk Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozpatrująca te sprawy, uznała, że prof. Agnieszka Chacińska pełniąc funkcję dyrektora Centrum oraz ReMedy naruszała zasady etyczne.

 

Jesienią 2019 r. prof. Agnieszka Chacińska wraz z prof. Magdaleną Marią Konarską zaproponowały wyjście zespołu ReMedy z Uniwersytetu i przeniesienie grantu ReMedy do założonej przez siebie fundacji ReMedy+. Oddzielnie ReMedy od UW zostało pozytywnie zaopiniowane przez Międzynarodowy Komitet Naukowy MAB.

 

W styczniu 2020 r. dyrekcja MAB złożyła wniosek do FNP o cesję grantu na rzecz fundacji ReMedy+.

 

Prowadzone od tego czasu działania Uniwersytetu – takie jak niezatrudnianie nowych osób i niepodpisywanie nowych umów grantowych – miały służyć oddzieleniu się ReMedy od UW, co było wolą dyrekcji ReMedy.

 

Międzynarodowi eksperci FNP odrzucili wniosek prof. Agnieszki Chacińskiej i prof. Magdaleny Marii Konarskiej, gdyż uznali, że założona fundacja nie spełnia standardów wymaganych w projektach MAB.

 

Powstała wówczas nowa koncepcja – przeniesienia ReMedy do Polskiej Akademii Nauk. W rozmowach w tej sprawie uczestniczyli przedstawiciele UW, FNP, PAN i MNiSW. O planowanych zmianach informowani byli pracownicy.

 

W kwietniu kierowniczki MAB ReMedy, rektor UW, prezes PAN oraz prezes zarządu FNP podpisali list intencyjny, w którym wyrazili wolę stworzenia międzynarodowego instytutu i przeniesienia do niego projektu ReMedy.

 

Data zakończenia realizacji grantu ReMedy na UW, ustalona na 31 sierpnia 2020 r., została wskazana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

Rektor UW z ogromnym zdziwieniem przyjmuje działania prof. Agnieszki Chacińskiej, która mimo wyrażenia w ubiegłym roku zdecydowanej woli wyprowadzenia ReMedy z UW, utrudnia ten proces, narażając przy tej okazji na szwank międzynarodową reputację Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiego

Wersja oświadczenia dot. Międzynarodowej Agendy Badawczej ReMedy w języku angielskim dostępna jest na anglojęzycznej stronie UW >>