1 sierpnia społeczność akademicka, jak co roku, upamiętni wybuch Powstania Warszawskiego. O godzinie 12.00 pod tablicą pamiątkową Grupy Bojowej „Krybar” odbędzie się uroczystość połączona ze złożeniem kwiatów.

W dniu wybuchu powstania, 1 sierpnia 1944 roku, VIII Zgrupowanie I Rejonu I Obwodu AK Warszawa-Śródmieście podjęło próbę odbicia Uniwersytetu Warszawskiego z rąk okupacyjnych wojsk niemieckich. Już wtedy tę jednostkę nazywano „Krybarem”. 5 sierpnia VIII Zgrupowanie zostało połączone z dwiema innymi jednostkami, tworząc Grupę Bojową „Krybar”. Kolejne próby przejęcia terenu uniwersytetu zostały przeprowadzone 23 sierpnia i 2 września.

 

O powstańczych działaniach na terenie UW można przeczytać w książce „Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk”, napisanej przez dr. Roberta Gawkowskiego z Archiwum UW. W publikacji, która ukazała się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 roku, znalazły się m.in. opowieści bohaterów powstania o walkach na Powiślu i na terenie UW. O grupie, którą losy na zawsze połączyły z Uniwersytetem Warszawskim, opowiada również film „Grupa”, który powstał z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania. W 2014 roku Senat uczelni wyróżnił Grupę Bojową „Krybar” Medalem UW.

 

Tegoroczne obchody będą pierwszymi bez p. Wiesława Gniazdowskiego oraz prof. Janusza Paszyńskiego, uczestników powstania, którzy podczas uniwersyteckich uroczystości wspominali powstańcze wydarzenia w taki sposób, że kolejne pokolenia studentów i gości spoza uczelni słuchały ich z zaciekawieniem. Wiesław Gniazdowski, ps. „Wiesiek”, zmarł 11 grudnia 2019 roku, a prof. Janusz Paszyński, ps. „Machnicki”, 6 marca 2020 roku.