Dobiegła końca kolejna kampania wykopaliskowa archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego prowadzona w Novae w północnej Bułgarii. Podczas prac badacze dokonali nowych odkryć m.in. w kompleksach zabudowy wojskowej.

Po pięciu tygodniach badań archeologicznych prowadzonych przez zespół Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW pod kierunkiem prof. Piotra Dyczka zakończył się kolejny sezon prac badawczych w Novae – twierdzy legionowej i mieście późnoantycznym.

 

Antyczna lodówka

W tegorocznej kampanii wykopaliskowej badacze uchwycili cały kompleks drewniano-ziemnych baraków wojskowych związanych z legionem VIII Augusta, który jako pierwszy stacjonował na trwałe przy naddunajskiej granicy Imperium Rzymskiego. Naukowcy dokonali pomiarów i ustalili, że konstrukcja ma trzydzieści osiem metrów szerokości i sześćdziesiąt metrów długości.

 

Podczas prowadzonych badań archeolodzy odkryli najwcześniejszą znaną w Novae studnię, która zaopatrywała legionistów w wodę. Odsłonięto również system akweduktów wykonanych zarówno z rur ceramicznych, jak i ołowianych.

 

– Na biegu wodociągu ołowianego umieszczano w ziemi pojemnik wykonany z płyt ceramicznych w ten sposób, aby rura przebiegała wzdłuż jego dłuższego boku – mówi prof. Piotr Dyczek, dyrektor Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW, dodając: – To antyczna lodówka, już kolejna, którą odkryliśmy, ale tym razem z dodatkowym chłodzeniem. Wewnątrz bowiem znajdowały się fragmenty naczyń do picia wina, miseczki i kości zwierzęce. Pozwoli to nam odtworzyć ostatni posiłek.

 

 

Zabytki znad Dunaju

Eksploracja pieca ceramicznego z IV wieku przyniosła kolejne odkrycie w postaci zestawu wyjątkowych naczyń, także z serwisu do picia wina. Rzadkie naczynia o czarnej powierzchni są dekorowane motywem gładzonym i grzebykowym.

 

Prof. Dyczek podkreśla, że zestaw może być dokładnie datowany, co najprawdopodobniej pozwoli zakończyć trwającą od dłuższego czasu dyskusję nad chronologią i genezą tego typu rzadkich nad Dunajem naczyń.

 

Wśród odkrytych zabytków na uwagę zasługuje także mały wisiorek z przedstawieniem srebrnej, starannie wykonanej, dopracowanej w najmniejszym detalu myszki.

 

Oprócz wymienionych zabytków kolekcję wzbogaciło ponad 200 innych pamiątek z przeszłości.