Na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się pierwsze Międzyuczelniane Seminarium Dobrych Praktyk Dydaktycznych. W wydarzeniu udział wezmą m.in. przedstawiciele władz UW, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie odbędzie się 21 września w siedzibie Wydziału Historii UW.

Organizowane po raz pierwszy na Uniwersytecie Warszawskim Międzyuczelniane Seminarium Dobrych Praktyk Dydaktycznych to spotkanie poświęcone dydaktyce akademickiej. Uczestnicy podzielą się m.in. swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie sukcesów, wyzwań, a także trudności związanych z wypracowaniem metod skutecznego wspierania studentów w procesie uczenia się.

 

Podczas wydarzenia prorektorzy czterech uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego (prof. Sławomir Żółtek), Uniwersytetu Jagiellońskiego (prof. Armen Edigarian), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prof. Joanna Wójcik) i Uniwersytetu Śląskiego (dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ) zaprezentują działania przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia, podejmowane na ich uczelniach.

 

– Inicjujemy w ten sposób międzyuczelnianą współpracę w zakresie doskonalenia jakości kształcenia. Chcemy upowszechniać dobre rozwiązania dydaktyczne, stosowane na naszym Uniwersytecie, ale też szukamy inspiracji – mówi dr Agnieszka Janiak-Jasińska, pełnomocnik rektora UW ds. kształcenia nauczycieli, inicjatorka i organizatorka tego wydarzenia, dodając: – Jesteśmy gotowi uczyć się na doświadczeniach innych uczelni mierzących się z podobnymi wyzwaniami dydaktycznymi.

Seminarium rozpocznie się 21 września o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej na Wydziale Historii UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

 

Aby wziąć udział w seminarium, należy się zarejestrować za pomocą formularza internetowego >>

 

Program wydarzenia >>