Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego opracowali nowatorską metodę produkcji czujników chemicznych zbudowanych z nanostrukturalnych tlenków metali przejściowych. Wyniki ich badań w znaczący sposób przyczyniają się do poszerzenia wiedzy w dziedzinie syntezy nanomateriałów oraz technologii sensorycznych.

Badacze z wydziałów Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego opracowali jednoetapową syntezę nanodrutów (struktur przypominających wyglądem ludzki włos, lecz o średnicy 1000-krotnie mniejszej) zbudowanych z tlenków metali. W tym celu wykorzystali kopolimery blokowe odgrywające rolę „rusztowania”, które formuje strukturę otrzymywanych nanomateriałów.

 

Metoda ta  upraszcza dotychczas stosowany proces uzyskiwania nanostruktur tego typu. Polega ona na jednoetapowej samoorganizacji kopolimeru blokowego w roztworze w obecności prekursora materiału nieorganicznego bezpośrednio w trakcie nanoszenia materiału na podłoże. Proces ten pozwala na szybkie i wydajne wytwarzanie przyspieszających reakcje chemiczne powłok tlenkowych, które składają się z nanodrutów o dobrze rozwiniętej powierzchni aktywnej, istotnej w m.in. w zastosowaniach czujnikowych.

 

Opracowana przez naukowców z UW metoda otwiera nowe możliwości w produkcji zminiaturyzowanych układów do wykorzystania w branżach związanych z detekcją lotnych związków organicznych (VOCs) zanieczyszczających powietrze oraz w katalizie.

Artykuł pt. „Block Copolymer-Templated, Single-Step Synthesis of Transition Metal Oxide Nanostructures for Sensing Applications” autorstwa Przemysława Puły, doktoranta w grupie prof. Pawła Majewskiego z Wydziału Chemii UW i współpracowników ukazał się na łamach czasopisma „ACS Applied Materials & Interfaces”.