Dr Justyna A. Orchowska z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) oraz dr Tomasz M. Rudowski z Wydziału Neofilologii otrzymali dofinansowanie w piątej rundzie konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7. Łącznie granty otrzymało dziewięcioro naukowców z UW.

Granty w konkursie MINIATURA są przyznawane na pojedyncze działania naukowe – badania wstępne/pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny. Dzięki nim naukowcy mogą przygotować projekty badawcze, które później mogą złożyć zarówno w konkursach NCN, jak i innych konkursach ogólnokrajowych czy międzynarodowych.

 

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców ze stopniem doktora uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku (z wyjątkami opisanymi w regulaminie). Badacze muszą być zatrudnieni w podmiocie wskazanym do realizacji działania oraz posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na piątej liście rankingowej MINIATURA 7 są dwa projekty realizowane przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego:

 

 • dr Justyna A. Orchowska z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) otrzymała grant w wysokości 31 335 zł na wyjazd konsultacyjny dotyczący badań na temat niepewności mieszkaniowej i miejskiej klasy średniej w Polsce;
 • dr Tomasz M. Rudowski z Wydziału Neofilologii przeprowadzi badania wstępne/pilotażowe na temat genezy, struktury i dynamiki kapitalizmów latynoamerykańskich. Przyznane finansowanie wynosi 27 132 zł.

Do tej pory NCN ogłosiło pięć list z nazwiskami laureatów konkursu MINIATURA 7, którzy otrzymają środki na realizację swoich działań badawczych. Wśród wyróżnionych znajduje się łącznie dziewięcioro badaczy i badaczek z UW, reprezentujących różne dziedziny wiedzy.

Laureaci z UW:
 • dr Aleksandra Jaskólska (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych);
 • dr Marta Anna Widy-Behiesse (Wydział Orientalistyczny);
 • dr hab. Piotr Zańko (Wydział Pedagogiczny);
 • dr Aleksandra Bala (Wydział Psychologii);
 • dr Tomasz Pełech (Wydział Historii);
 • dr Patryk Chudzik (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego);
 • dr Łukasz Drozda (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji);
 • dr Justyna A. Orchowska (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych – EUROREG);
 • dr Tomasz M. Rudowski (Wydział Neofilologii).