Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego to miejsce, gdzie studenci, doktoranci, absolwenci oraz pracownicy UW i WUM mogą rozwijać swoje kompetencje przedsiębiorcze, uzyskują wsparcie ekspertów oraz biorą udział w licznych szkoleniach i warsztatach. To także przestrzeń, w której mogą pracować nad swoimi pomysłami. Do tej pory Inkubator UW miał cztery lokalizacje. Teraz otworzył piątą na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

Nowa przestrzeń uczelnianego inkubatora pomoże rozwijać wspólną, transdyscyplinarną pracę i wymianę myśli. Będą mogły z niej korzystać wszystkie zainteresowane osoby z dwóch uczelni – UW i WUM. Nowa lokalizacja ma zachęcić osoby, które na kampusie głównym kształcą się na studiach humanistycznych i społecznych, do tego, aby skorzystały z oferty inkubatora.

 

– Interdyscyplinarność jest dla nas bardzo istotna. Chcemy rozbudzić przedsiębiorcze zdolności również w humanistach. Uważamy, że programiści w połączeniu z humanistami działają efektywniej – mówi Monika Ledzion, koordynatorka działań Inkubatora UW.

 

W inkubatorze odbywa się wiele wydarzeń, dzięki którym studenci, doktoranci i pracownicy reprezentujący różne dziedziny mogą się spotkać i tworzyć wspólne projekty. Jedną z takich inicjatyw jest MatchIT. Polega ona na łączeniu humanistów z osobami z kierunków ścisłych w zespoły, które pracują nad stworzeniem start-upów. W ubiegłym roku w MatchIT wzięło udział ponad 80 studentów UW.

 

W nowej przestrzeni inkubatora, która mieści się w sali 106 budynku dawnego szpitala św. Rocha na małym dziedzińcu przy Krakowskim Przedmieściu 24, będą odbywały się m.in. warsztaty i spotkania osób, które chcą pracować wspólnie nad swoimi pomysłami na biznes, a także cykliczne spotkania z osobami z różnych obszarów przedsiębiorczości, m.in. ekonomii społecznej. Lokalizacja otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00.

 

Plany na przyszłość

Inkubator UW razem z firmą Roche Polska, przygotowuje kolejną edycję BioTech Leaders Academy – akademię dedykowaną przyszłym liderom branży biotechnologicznej. Oferta kierowana jest zarówno do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, jak i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – Mamy nadzieję, że również w tym roku osoby z WUM-u tak licznie wezmą udział w organizowanej przez nas akademii. Liczymy na to, że nowo nawiązane znajomości zaowocują w przyszłości innowacyjnymi, interdyscyplinarnymi projektami – mówi Monika Ledzion.

 

W obecnym roku akademickim zespół Inkubatora UW planuje także zorganizować m.in. kolejne edycje BraveCamp, specjalny program dla osób, które chcą pozyskać wiedzę podatkowo-prawną (Tax&Law Academy) oraz sesję inspiracyjną ze start-upami na temat tego, jak zarabiać w internecie (Idea Mixer).

 

Po kilku edycjach obozu szkoleniowego BraveCamp oraz projektu PROspołeczni zostało wyłonionych 15 osób, które w dalszym ciągu pracują nad swoimi przedsięwzięciami. – Chcemy doprowadzić te projekty do etapu inkubacyjno-start-upowego. Zapewniamy wsparcie mentorów biznesowych oraz ekspertów, którzy przez min. 3 miesiące będą indywidualnie spotykali się z tymi osobami – tłumaczy Monika Ledzion.

 

W rozpoczynającym się roku akademickim Inkubator UW inauguruje także pierwszą edycję programu ambasadorskiego. Ambasadorzy inkubatora obecni będą nie tylko na Uniwersyteckie Warszawskim, ale także na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. – Jako ambasadorzy będziemy osobami pierwszego kontaktu w naszych jednostkach. Będąc na wydziale, znamy jego realia, dlatego też jesteśmy w stanie jeszcze szerzej docierać z ofertą inkubatora – wyjaśnia Michał Pilaszkiewicz, ambasador Inkubatora UW na Wydziale Geologii UW

 

Więcej informacji o Inkubatorze UW

 

Lokalizacje Inkubatora UW:
  • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (siedziba główna),
  • Wydział Fizyki (Makerspace),
  • Wydział Neofilologii (Instytut Germanistyki),
  • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (3. piętro),
  • Budynek po dawnym szpitalu św. Rocha (sala 106).

Inkubator UW jest częścią Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, który wspiera naukowców z UW w prowadzeniu procesu komercjalizacji. Do tej pory zgłoszono do niego łącznie kilkaset pomysłów naukowych, społecznych i biznesowych, które mogą przekształcić się w działalność gospodarczą. Dzięki współpracy ze spółką UWRC uczestnicy mają możliwość zawarcia umowy o preinkubację, czyli sprawdzenia na rynku swojego pomysłu bez konieczności zakładania firmy. W ciągu roku zawarto osiem takich umów.