Odpowiedzi na pytanie o bezpieczeństwo Polski będzie szukał dr Janusz Onyszkiewicz. Tym samym wygłosi pierwszy w tym roku akademickim wykład w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”.

Dr Janusz Onyszkiewicz to matematyk, polityk, alpinista, himalaista i badacz jaskiń. Po ukończeniu studiów na Wydziale Matematyki UW rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie Maszyn Matematycznych PAN. W 1967 roku uzyskał stopień naukowy doktora. W ramach swojej badawczej działalności zajmował się m.in. teoriami mnogości i modeli. W latach 1984-1986 zasiadał w Senacie UW.

 

Jako polityk pełnił m.in. funkcję ministra obrony narodowej i przewodniczącego Partii Demokratycznej. Wcześniej wyróżnił się działalnością opozycyjną. Był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, a w latach 1981-1989 rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”. Brał udział także w negocjacjach Okrągłego Stołu z 1989 roku.

 

Został wyróżniony tytułem doktora honoris causa University of Leeds. Wśród otrzymanych przez niego odznaczeń znajduje się m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Jego wykład pt. „Czy Polska jest bezpieczna?” rozpocznie się 16 października o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Wstęp wolny.

 

W ramach organizowanego od 2000 roku na UW cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie” każdego roku akademickiego wygłaszanych jest osiem wykładów – co miesiąc jeden. Prelegentami są naukowcy, politycy, osoby związane ze światem kultury i sztuki, jak również duchowni.

 

Więcej informacji o cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”>>