Dr Danuta Solecka z Wydziału Biologii, dr Agata Komendant-Brodowska oraz dr Filip Kawczyński z Wydziału Filozofii i Socjologii zostali laureatami tegorocznej nagrody dydaktycznej rektora UW. Wyróżnienie przyznawane jest nauczycielom akademickim, którzy w pracy ze studentami wykorzystują nowatorskie metody nauczania.

– Bardzo się cieszę, że dzisiaj właśnie na posiedzeniu Senatu, czyli przed gronem – które reprezentuje cały uniwersytet, wszystkie jednostki i wszystkie grupy naszej społeczności – mogę wręczyć nagrody będące szczególnymi nagrodami na uniwersytecie. Otóż kilka lat temu ustanowiliśmy nagrodę dydaktyczną po to, aby podkreślić umiejętność przekazywania wiedzy i prowadzenia kształcenia na najwyższym poziomie. UW jest i ma być uniwersytetem badawczym, ale to nie oznacza, że jest to uniwersytet, który prowadzi tylko badania naukowe. To jest uniwersytet, który prowadzi doskonałe badania naukowe i potrafi wykorzystać ich efekty do doskonałego kształcenia. Chciałbym, żeby ta nagroda zawsze podkreślała to, że kształcenie na najwyższym poziomie jest dostrzegane, doceniane i za co jesteśmy wdzięczni na uniwersytecie tym, którzy potrafią robić to w sposób wyjątkowy – mówił podczas uroczystości wręczania nagrody prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Nagroda dydaktyczna rektora UW została ustanowiona w 2015 roku, a rok później rozstrzygnięto jej pierwszą edycję. Przyznawana jest w trzech obszarach nauk przyrodniczych i ścisłych, społecznych oraz humanistycznych. Kandydaci zgłaszani są przez dziekanów i kierowników jednostek prowadzących studia. Zgłoszenia są oceniane przez komisję, której przewodniczy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. W skład komisji wchodzą m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów.

 

W tym roku zgłoszono dziesięć kandydatur. Nagrodę dydaktyczną otrzymali dr Danuta Solecka z Wydziału Biologii, dr Agata Komendant-Brodowska oraz dr Filip Kawczyński z Wydziału Filozofii i Socjologii.

 

W sposób ciekawy o roślinach

Doc. dr Danuta Solecka otrzymała nagrodę dydaktyczną w obszarze nauk przyrodniczych i ścisłych. Jest pracownikiem Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin. Zajęcia badaczki są wysoko oceniane przez studentów. Wyróżniona biolog koordynuje projekt zwiększający kompetencje studentów wydziałów przyrodniczych UW i Wydziału Chemii PW finansowany w ramach programu POWER. Jest także popularyzatorką nauki – prowadzi wykłady i zajęcia m.in. na Festiwalu Nauki, Nocy Biologów czy „Dniu Badyla”, czyli Dzień Fascynującego Świata Roślin. Doc. Solecka jest członkiem komisji dydaktycznych. Opracowała skrypty wykorzystywane w procesie dydaktycznym.

 

– Jestem biologiem roślin. Jak wszyscy wiemy, rośliny są bardzo nudne i wymaga to wiele wysiłku, pomysłów, innowacyjności, żeby przekonać studentów, że takie przedmioty jak kultury roślinne in vitro czy metabolity wtórne roślin, to nasza przyszłość. Rośliny będą stawały się coraz ważniejsze i chyba udaje mi się ich przekonać, bo coraz więcej studentów przychodzi na te zajęcia – mówiła dr Danuta Solecka podczas uroczystości wręczenia nagród.

 

Praca w zespole

Nagroda dydaktyczna w obszarze nauk społecznych została przyznana dr Agacie Komendant-Brodowskiej z Instytutu Socjologii. W ramach projektu „Pułapki wspólnego działania w ujęciu eksperymentalnym” badaczka przygotowała grę „Garnek pełen dukatów” uczącą współdziałania. Gra opiera się na modelach pochodzących z teorii gier, matematycznej teorii podejmowania decyzji w warunkach interakcyjnych. Socjolożka współpracuje z naukowcami z zagranicznych ośrodków naukowych. Razem z badaczami z Groningen Center for Social Complexity Studies i Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society pracuje nad stworzeniem masowego otwartego kursu on-line (tzw. MOOC) o podstawach modelowania. Jest zaangażowana w popularyzację nauki m.in. podczas Festiwalu Nauki oraz tworzenie nowego kierunku studiów drugiego stopnia socjologia cyfrowa, który zostanie uruchomiony od października 2019 roku w ramach programu ZIP.

 

– Dziękuję za wspieranie pomysłów wykraczających poza standardowe ramy działalności na uniwersytecie. Jestem wielką fanką pracy zespołowej. W Instytucie Socjologii pracuje z fantastycznymi ludźmi. Studenci są bardzo inspirujący i praca ze studentami jest zawsze bardzo satysfakcjonująca i nawet jeśli zajmuje to dużo czasu i dużo energii, to jest to coś wspaniałego – tłumaczyła dr Agata Komendant-Brodowska podczas uroczystości.

 

Filozoficzne warsztaty

Dr Filip Kawczyński pracuje w Instytucie Filozofii, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z filozofii języka, logiki i semiotyki logicznej. Jest pomysłodawcą warsztatów filozoficznych prowadzonych w języku polskim i angielskim przez pracowników IF. Są one głównie skierowane do uczniów szkół średnich, ale nie tylko. Jest również głównym autorem aktualnego programu studiów filozoficznych po angielsku oraz twórcą definicji nowego rodzaju przedmiotu tutorial łączącego elementy wykładu i konwersatorium. W przeszłości organizował seminaria międzynarodowe. Dr Kawczyński otrzymał nagrodę dydaktyczną w obszarze nauk humanistycznych.

 

– Ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ dzięki niej czuję, że jestem doceniany nie tylko oddolnie – przez studentów, ale także przez władze. W jednostkach takich jak uniwersytet bez dydaktyki nie może być nauki. Ktoś musi tych młodych wykształcić, wyłowić i zachęcić, żeby z nami zostali i poświęcili swoje życie nauce. W ocenie konkursowej podkreślana jest kreatywność, która wymaga nie mniej niż kreatywność w obszarze nauki. Trzeba czasami, odważyć się robić rzeczy szalone, żeby nadążać za czasami – mówił dr Filip Kawczyński z Instytutu Filozofii.

 

Uroczystość wręczenia nagród dydaktycznych odbyła się 21 listopada w Sali Złotej na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.