27 czerwca zakończyło się szkolenie poświęcone zastosowaniu innowacyjnych technik, narzędzi i materiałów dydaktycznych w nauczaniu. Wzięło w nim udział 22 uczestników z czterech uczelni zrzeszonych w sojuszu 4EU+ Alliance. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” koordynowanego przez Biuro Współpracy z Zagranicą i Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Sorboński oraz Uniwersytet w Heidelbergu to cztery uczelnie, których pracownicy uczestniczyli w szkoleniu na temat innowacji w nauczaniu. Podczas dwudniowych warsztatów odbyły się cztery sesje szkoleniowe. Dotyczyły podstaw e-learningu, metod projektowania kursów e-learningowych, przygotowywania testów z zastosowaniem analizy psychometrycznej, a także nauczania i uczenia się w oparciu o badania. Wśród prowadzących znaleźli się Monika Galbarczyk i dr Bartłomiej Michałowicz z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, prof. Bernold Hasenknopf i dr Vassiliki Michou z Uniwersytetu Sorbońskiego, dr Martin Vejrazka i dr Cestmir Stuka z Uniwersytetu Karola w Pradze, a także Petra Eggensperger i dr Tobias Vahlpahl z Uniwersytetu w Heidelbergu.

 

W szkoleniu udział wzięło 22 uczestników z czterech uczelni partnerskich sojuszu 4EU+ Alliance. To konsorcjum składające się z sześciu renomowanych uczelni badawczych, którego założeniem jest współpraca m.in. w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. 26 czerwca rozstrzygnięto pilotażowy konkurs Komisji Europejskiej „European Universities”, dzięki któremu 4EU+ Alliance otrzymał grant na rozwój działań i status uniwersytetu europejskiego (więcej informacji >>).

 

Warsztaty na rzecz innowacji w nauczaniu odbyły się w dniach 25-27 czerwca w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie głównym UW. Zostały przygotowane w ramach projektu „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Jego koordynacją zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą UW we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.