DataBase Digger jest unikalną bazą danych gromadzonych podczas dokumentacji badań w Deir el-Bahari. Z tego informatycznego narzędzia korzystają archeolodzy pracujący nad opracowywaniem i archiwizacją znalezisk odkrytych w czasie wykopalisk w Egipcie. DataBase Digger powstał w czasie wspólnych prac Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.

Przedsięwzięcie konsorcjum IKŚiO i CAŚ jest związane z badaniami Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari kierowanej przez dr. Zbigniewa Szafrańskiego z CAŚ. Ma na celu uzupełnienie i cyfrową archiwizację dokumentacji misji. Digitalizowana dokumentacja ma być z jednej strony łatwo dostępna dla badaczy uczestniczących w projekcie, z drugiej zaś ma stanowić podstawę do popularyzacji badań.

 

Zadanie wydaje się o tyle trudne, że misja w Deir el-Bahari trwa już od ponad 50 lat. W instytucjach uczestniczących w projekcie zgromadzono do tej pory ogromną ilość materiałów dokumentalnych – zdjęć, negatywów, rysunków na papierze, kalkach, foliach, a także opisów, pomiarów, a w ostatnich latach również cyfrowych plików z pomiarami ze skanowania laserowego 3D, ortofotografiami itp. W ramach projektu w samym CAŚ do cyfryzacji przeznaczonych jest 43 745 obiektów.

 

Uporządkowaniu takiej ilości danych oraz umożliwieniu ich pełnego wykorzystania służyć miała specjalna baza. Jej pomysłodawczynią była dr Jadwiga Iwaszczuk z IKŚiO PAN, zastępca kierownika misji. W wyniku współpracy naukowców i informatyków z Sensi Labs utworzono DataBase Digger – wszechstronne narzędzie, które można będzie wykorzystać w przyszłości również przy innych projektach archeologicznych.

 

Baza będzie dostosowana do prac terenowych: dane można uzupełniać zarówno online, jak i bez dostępu do internetu – wówczas są gromadzone na specjalnie chronionym przenośnym serwerze.

 

Projekt nowoczesnej archiwizacji cyfrowej dokumentacji z polskich wykopalisk na Bliskim Wschodzie ma też dodatkowe znaczenie w obliczu niestabilnej sytuacji politycznej w tym regionie. Pomaga zabezpieczyć pozyskane informacje, które – w razie potrzeby – będą dostępne dla badaczy z całego świata, bez konieczności osobistej wizyty w archiwach misji.

 

Przygotowany przez konsorcjum IKŚiO i CAŚ projekt pt. „Nowoczesna dokumentacja w badaniach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir-el Bahari: tworzenie, zarządzanie, udostępnianie” zwyciężył w 2017 roku konkurs na grant MNiSW.

 

Więcej informacji o Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari znajduje się na stronie internetowej www.templeofhatshepsut.uw.edu.pl.