We wrześniu kadra kierownicza i pracownicy uniwersyteckiej administracji będą mogli wziąć udział w dwóch szkoleniach organizowanych w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP). Szkolenia dotyczące zarządzania zmianą oraz umiejętności dobrego komunikowania się odbędą się w Chęcinach.

Od 12 do 14 września zaplanowano szkolenie dla kadry kierowniczej „Panta rhei – jak radzić sobie ze zmianami” dotyczące psychologicznych aspektów zmiany. Do udziału w szkoleniu są zaproszeni wszyscy kierownicy i ich zastępcy. Chęć udziału w szkoleniu można zgłaszać do 30 lipca 2018 r. na adres szkolenia.prac@adm.uw.edu.pl. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje, program oraz regulamin szkoleń znajdują się na stronie ZIP.

 

Od 19 do 21 września odbędzie się szkolenie dla pracowników administracji zatytułowane „Dobre komunikowanie się”, w którym wezmą udział pracownicy uniwersyteckiej administracji. Osoby, które z powodu braku miejsc nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu wrześniowym, mają zapewniony udział w szkoleniu listopadowym również w Chęcinach, jeżeli wyrażą chęć uczestniczenia w nim.

 

Dla doktorantów i jednostek UW

Doktoranci II roku studiów stacjonarnych mogą wziąć udział w programie stypendialnym wspierającym krajową i międzynarodową mobilność związaną z badaniami, które prowadzą. Stypendyści przez dwa lata będą otrzymywali 2 tys. zł miesięcznie. Aby wziąć udział w rekrutacji, do 10 września należy złożyć komplet dokumentów.

 

Więcej informacji

 

Do 21 września pracownicy jednostek uniwersyteckich mogą składać wnioski w konkursie uzupełniającym na nowe i przemodelowane programy studiów II stopnia w języku polskim oraz przemodelowane programy studiów w języku angielskim.

 

Więcej informacji