W 2 konkursach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej finansowanie zdobyły 3 uniwersyteckie projekty. Wsparcie otrzymały wydziały, które zgłosiły przedsięwzięcia dotyczące współpracy z uczelniami z krajów azjatyckich – Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Ekonomicznych, a także „Polonicum” na prowadzenie kanału edukacyjnego w internecie.

NAWA to instytucja stworzona w ubiegłym roku po to, by wesprzeć mobilność akademicką oraz umiędzynarodowienie oferty polskich uczelni. Jednym z jej zadań jest przyznawanie jednostkom  naukowym finansowania na przedsięwzięcia dotyczące współpracy z zagranicą.

 

Agencja rozstrzygnęła 2 konkursy, w których finansowanie otrzymały uniwersyteckie inicjatywy.

 

W konkursie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickie Wydział Prawa i Administracji UW otrzymał 748 800 zł na przeprowadzenie przedsięwzięcia „Mosty do Azji”. Pieniądze zostaną przeznaczone na wyjazdy doszkalające trwające od 5 do 30 dni. Dzięki projektowi programy kształcenia będą dostępne dla większej liczby osób, a pracownicy UW będą mogli wyjechać na azjatyckie uczelnie oraz przyjąć w Polsce stypendystów spoza Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie PROM potrwa do 2021 roku. Dofinansowała je UE.

 

Konkurs Nowoczesna Promocja Zagraniczna ma pomóc promować ofertę dydaktyczną i naukową za granicą. Chodzi o zwiększenie zainteresowania uczelnią wśród zagranicznych kandydatów na studia i pracowników naukowo-dydaktycznych. UW konkursie Nowoczesna Promocja Zagraniczna złożył 2 wnioski. Oba otrzymały finansowanie. Pierwsze przedsięwzięcie – „Polish with Ania – kanał edukacyjny na YouTube” – będzie polegało na publikowaniu filmów o gramatyce języka polskiego w internecie. Kanał poprowadzi Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”. Za drugie przedsięwzięcie odpowiada Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Projekt nosi nazwę „Promocja Uniwersytetu Warszawskiego w Chinach”.