Uniwersytet Warszawski jest liderem wśród polskich uczelni pod względem liczby projektów realizowanych ze środków unijnego programu ramowego Horyzont 2020. Uczelnia zdobyła w konkursach już blisko 20 milionów euro i realizuje 65 projektów.

 

Dane podsumowujące 576 konkursów Horyzontu 2020 przygotował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Zespoły z UW złożyły w nich 396 wniosków. Przyznano im 65 dofinansowań na łączną sumę 19,96 mln euro. Wskaźnik sukcesu wynosi więc 16,5%. W 14 projektach uniwersytet występuje jako koordynator. Wśród otrzymanych grantów są także te najbardziej prestiżowe – przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań (ERC).

 

Zespoły z Polski uczestniczą w sumie w 1118 projektach, w 198 są koordynatorami. Łącznie zdobyły 358,5 miliona euro. We wnioskach złożonych w 576 konkursach polscy uczestnicy pojawili się 11 368 razy, a w wybranych projektach 1 574 razy (jedna instytucja może uczestniczyć w kilku wnioskach/projektach; w jednym wniosku/projekcie może uczestniczyć kilka polskich instytucji). Wskaźnik sukcesu polskich instytucji wynosi 13,85%.

 

Najwięcej polskich beneficjentów Horyzontu 2020 pochodzi z Mazowsza. We wnioskach wymienieni są 4 195 razy, w realizowanych projektach 662 razy. Wskaźnik sukcesu dla Mazowsza to 15,78%. Wiele projektów realizowanych jest we współpracy z zagranicznymi partnerami. Instytucje mazowieckie najczęściej podejmują wspólne przedsięwzięcia z podmiotami z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.