Od 1 października 2018 studenci i pracownicy UW mogą pobierać aplikację Mobilny USOS. To stworzony z myślą o użytkownikach smartfonów program, który ma poprawić funkcjonalność USOS jako systemu do obsługi toku studiów. Aplikacja jest darmowa i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play.

Aplikacja Mobilny USOS została opracowana przez pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”. Nie jest to odwzorowana w skali jeden do jednego i przeniesiona na telefony witryna USOSweb, lecz usługa kompatybilna z tym serwisem, uzupełniająca go oraz usprawniająca dotarcie do kluczowych danych.

 

Składa się z kilku modułów. Jedna z części pozwala na zapoznanie się z ogólnymi informacjami na temat programu. Pozostałe zawierają m.in. aktualności, plany zajęć, oceny bądź dane kontaktowe danej jednostki. Program zapewnia także dostęp do Google’owych map przedstawiających lokalizacje uczelnianych budynków. Zawarte w oddzielnym module Ankiety, podobnie jak pozostałe elementy aplikacji, są responsywne, co oznacza, że dopasowują się do wyświetlającego je ekranu urządzenia mobilnego. Dzięki temu studenci mogą wygodnie wypełniać je np. w telefonach podczas zajęć. W tym samym czasie prowadzący widzi, ile ankiet zostało już wypełnionych.

 

Z programu może korzystać każdy student i pracownik UW, choć  – jak zaznacza dr Izabella Bednarczyk-Bochenek, koordynator projektu, dyrektor Centrum Kompetencji Cyfrowych UW – docelowo służyć będzie wszystkim zainteresowanym nią uczelniom wykorzystującym USOS jako system do obsługi toku studiów, zwłaszcza tym z terenu Mazowsza. – Udostępnienie programu użytkownikom z różnych uczelni pozwala na dopracowanie mechanizmów zbiorczego dystrybuowania aplikacji, co jest wyzwaniem samym w sobie. Zupełnie inaczej dystrybuuje się aplikację dla jednej uczelni, a zupełnie inaczej, gdy tych uczelni jest więcej – dodaje dr Janina Mincer-Daszkiewicz, pełnomocnik dziekana ds. rozwoju USOS na WMIM UW.

 

Aplikacja jest darmowa i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play. Ewentualne błędy i uwagi należy zgłaszać, wysyłając wiadomość na adres e-mail: mobilnyusos@usos.edu.pl.

 

Tymczasowo program dostępny będzie na urządzeniach z Androidem. Trwają jednak prace nad dostosowaniem go do innych systemów operacyjnych.

 

Więcej informacji na temat aplikacji Mobilny USOS i projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” znaleźć można w numerze 4(87) pisma „UW” w artykule „USOS pod ręką”.

 

Aplikacja Mobilny USOS jest jedną z e-usług opracowywanych w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.