NCBiR i PARP wyłoniły fundusze, z których będą finansowane prace B+R. Od UOTT naukowcy z UW otrzymają wsparcie w negocjacjach z funduszami, założeniu własnej firmy i pomoc w jej rozwijaniu.

Fundusze te pochodzą z publicznych pieniędzy, które mają być zainwestowane w badania, zespoły naukowe i spółki. Celem funduszy jest zarabianie, co oznacza, że dofinansowane przedsięwzięcia naukowe powinny wypracować zysk.

 

O pieniądze mogą się starać naukowcy z pomysłami na naukowy biznes. Pomogą w tym Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii lub uczelniana spółka celowa UWRC. Jeśli przedstawiciele funduszy zaproponują naukowcowi z Uniwersytetu skomercjalizowanie jego pomysłu, ten powinien zgłosić się do UOTT lub UWRC – otrzyma kompleksową pomoc. Ośrodek lub spółka będą towarzyszyć naukowcom w całym procesie, począwszy od aranżacji i uczestnictwa w pierwszych spotkaniach, przez prezentacje, negocjacje umów, zabezpieczenie własności intelektualnej, aż po zakładanie spółek i formalności na uczelni.

 

Fundusze Bridge Alfa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło grupę 19 funduszy. Pieniądze te są przeznaczone na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach.

 

Przeciętnie każdy fundusz ma do zainwestowania ok. 25 mln zł. Na jeden temat badawczy rokujący na powodzenie na rynku przypadnie 1 mln zł w ciągu najbliższych dwóch lat. Finansowanych ma być ok. 400 inwestycji.

 

Fundusze z programu Scale Up

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniła z kolei grupę 10 funduszy, z których każdy ma do zainwestowania ok. 5 mln zł. Są to pieniądze przeznaczone na pomoc w rozwinięciu pomysłu lub firmy na wczesnym etapie oraz nawiązanie współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, w szczególności spółkami należącymi do Skarbu Państwa.

 

Przedsięwzięcie naukowe będzie mogło otrzymać 250 tys. zł wsparcia. W sumie zostanie sfinansowanych ok. 200 inwestycji.